Norsk Artistforbund reagerer sterkt på Politiets Fellesforbunds juridiske grep for å forhindre avspilling av en bestemt sang. Dette er et angrep på ytringsfriheten, mener Artistforbundets leder og nestleder. De mener politiets fremgangsmåte i denne saken vitner om en totalitær tenkemåte.

Norsk Artistforbund_logo

Av Knut Aafløy og Tove Bøygard

Leder og nestleder, Norsk Artistforbund

Vi finner det betenkelig at Lederen for Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, signaliserer at forbundet med juridiske grep ønsker å stoppe offentlig fremføring av gruppen Samvirkelagets sang om et tragisk dødsfall i Trondheim der polititjenestemenn var involvert.

Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn et angrep på ytringsfriheten. Norsk Artistforbund stiller seg kritisk til dette.

Samvirkelagets tekst er et kunstnerisk innspill i en debatt og saken har offentlighetens interesse.

Vi vet at nevnte politimann ikke er dømt. Vi vet at han fortsatt er i arbeid mens saken etterforskes og således ikke er suspendert mens saken granskes.

Totalitær tenkemåte

Det faktum at politiet har avvist plateselskapets tilbud om å fjerne politimannens navn men ønsker låten i sin helhet fjernet, vitner om en totalitær tenkemåte som vi i de senere år har vært forskånet for i Norge.

Hvordan skal man så håndheve et eventuelt forbud mot offentlig fremføring?

Med ekstra politivakt ved Samvirkelagets konserter?

Og hva skjer så hvis Samvirkelaget spiller nevnte sang, Arne Johannesen?

Publisert:

Del: