Prosjekt Konkressens begynte i fjor med et seminar der blant annet instruksjon i overtonesang, norsk kveding og notasjonsproblematikk i samtidig vokalmusikk ble behandlet. I år fortsetter seminaret på Norges musikkhøgskole 6., 14. og 15. oktober, og munner ut i en konsert med Nordic Voices. Det fullstendige programmet kan leses her.

Lasse Thoresen

Konkressensprosjektet er initiert av professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, Lasse Thoresen. Prosjektet begynte offisielt på Ultima-festivalen i fjor. Under årets festival fortsetter utforskningen av vokale muligheter i form av to seminarer (6. oktober, og 14. og 15. oktober) og én konsert (15. oktober).

De aktive deltakerne i årets seminar er studenter fra Norges Musikkhøgskole. Instruktører er Tran Quang Hai (overtonesang), Guy Reibel (stemmelek: Jeux Vocaux), Benoît Aubigny (semiologi og notasjon) og Lasse Thoresen. Seminarene foregår på Norges musikkhøgskole i Oslo og er åpne for observatører. Nordic Voices uroppfører avslutningsvis seks nye verker som benytter de nye vokale mulighetene. Komponistene bak de seks urframføringene, er Georg Friederich Haas, Guy Reibel, Bernat Vivancos, Ragnhild Berstad, Henrik Ødegaard og Lasse Thoresen. Komponistene vil presentere hver sine verk på forhånd.

Programmet er som følger:

Fredag 6 oktober
Workshop/Masterclass om nye vokalteknikker
09.15 Lasse Thoresen: Åpning av seminaret
09.30 Tran Quang Hai: ‘Difonisk sang’. Masterclass og workshop med studenter fra musikkhøgskolen
11.30 Lunsj
12.15-14.45: Tran Quang Hai fortsetter

Lørdag 14. oktober
Workshop/Masterclass om nye vokalteknikker
10.15: Lasse Thoresen: Åpning av seminaret
10.30 Guy Reibel: stemmelek:Jeux Vocaux’.
12.30 Lunsj
13.15-16.00 Guy Reibel: stemmelek:Jeux Vocaux’ fortsetter.

Sunday 15. oktober.
Foredrag: Fra Lydspekter til Akkulturasjon
11.15. Sven Ahlbäck: ‘Ni spelar ju falskt, kar! – Om tonspråket i äldre svnesk folkmusik’.
13.00 Benoît Aubigny: ‘Fra lydmodell til elliptisk prosess’
15.OO Lunsj
16.00-18.00 Konsertforberedelse: Seks komponister presenterer sine urframførelser, samt paneldiskusjon. Medvirkende: Georg Friederich Haas, Guy Reibel, Bernat Vivancos, Ragnhild Berstad, Henrik Ødegaard, Lasse Thoresen.

19.00: Konsert med Nordic Voices.
Urfremføringer av verk bestilt av Prosjekt Konkressens og Ultima-festivalen. Verk av Haas, Reibel, Vivancos, Berstad, Ødegaard, Thoresen

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Les mer på www.nmh.no/concrescence

Publisert:

Del: