Føresteamanuensisen og organisten fikk utmerkelsen under foreningens generalforsamling.

Per Christian Jacobsen Foto: Bakkehaugen menighet.

Organist og førsteamanuensis Per Christian Jacobsen er utnevnt til æresmedlem i Norsk Komponistforening. Oppnevningen ble kunngjort ved årets generalforsamling i Komponistforeningen, den 25. mai.

– Personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk kan utnevnes til æresmedlemmer i Norsk Komponistforening. Per Christian Jacobsens innsats for opprettelsen og videreutvikling av komposisjonsstudiet ved Norges musikkhøgskole er av vesentlig betydning for at det i dag utdannes musikkstudenter slik at de skal kunne bli selvstendige, yrkesaktive komponister, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i en pressemelding.

Per Christian Jacobsen (f. 30. mai 1940) er utdannet organist og kantor ved Musikkonservatoriet i Oslo Han har diplomeksamen i komposisjon og satslære ved Lindemans Legat 1972 og Norges musikkhøgskole 1973. Per Christian Jacobsen var førsteamanuensis ved Norges musikkhøskole i perioden 1973 – 2010, og kantor i Bakkehaugen kirke 1974 – 2010.

Bjørn Kruse, leder av Musikkfaglig Utvalg i Komponistforeningen uttaler at Jacobsen fortjener å løftes frem for både sin faglige og administrative innsats fra 60-tallet med å legge til rette for komponostutdanning på høgskolenivå.

– Hans innsats var avgjørende med å holde i trådene og sørge for at opptaksprøver, eksamener, og ikke minst at den nødvendige løpende kontakten med studieadministrasjonen ble opprettholdt og styrket for å sikre komposisjonsstudiets eksistens. Per Christian Jacobsen underviste også i komposisjonsteoretiske støttefag og sørget samtidig for at det faglige rammeverket for studiet ble holdt på plass og gjorde at det viktige fagmiljøet fikk solid grobunn, sier Kruse i meldingen.

Komponistforeningen har følgende æresmedlemmer:
Per Christian Jacobsen, utnevnt våren 2018
Torkild Hansen, utnevnt 5. desember 2015
Michael McCarthy, utnevnt i 2012
Hilde Holbæk-Hanssen, utnevnt 18. desember 2010
Benthe Peter Larsen (f. 1930), utnevnt 10. mars 1986

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: