INNLEGG: Styret i Stiftelsen Odin ser det som nødvendig å kommentere enkelte av Johan Hauknes’ og tidligere redaktør Jan Granlies påstander og anklager.

Vi viser til Johan Hauknes innlegg i Ballade 13.03.2014 samt Jan Granlies intervju med Journalisten.no 12.03.2014 vedrørende Jan Granlies avgang som redaktør i Jazznytt.

Det er feil at prosessen har vært uryddig. Styret i Odin har fulgt prosedyre og det har vært juridiske rådgivere som har representert begge parter. Saken ble da også avsluttet ved at partene i minnelighet undertegnet en avtale. Dette kunne neppe blitt resultatet dersom prosessen hadde vært slik Granlie og Hauknes beskriver i sine innlegg.

Redaktøren har informert
Aller først ønsker vi å gjøre oppmerksom på at Jan Granlie mottok en endringsoppsigelse, det vil si en oppsigelse av redaktørstillingen, samtidig som han ble tilbudt en ny, full stilling med samme lønn, som produksjonsleder for Jazznytt. Jan Granlie valgte å takke nei til dette tilbudet.

Johan Hauknes kritiserer at redaksjonen ikke har mottatt informasjon før i mars. Jan Granlie har fungert som redaktør fram til man kom fram til en avtale i begynnelsen av mars. Han har selv informert redaksjonen underveis. Det var ikke naturlig for styret å orientere redaksjonen før en faktisk avtale var på plass – fram til da var Jan Granlie fungerende redaktør.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ikke hemmeligholdt
Hauknes spør om hvorfor redaksjonens kompetanse vedrørende utforming og analyse av leserundersøkelse og fagpanelets vurderinger ble underkjent. Dette er ikke korrekt. Redaksjonen gjennomgikk utkast til leserundersøkelsen i forkant og kom med skriftlig innspill som ble tatt med. Det ble nedsatt et fagpanel, med kompetente jazz-, medie- og forlagsfolk, som skulle gi en ekstern vurdering av Jazznytt gjennom de siste to års utgaver. Redaksjonen var derfor ikke en del av dette panelet. Daværende redaktør Jan Granlie ønsket både leserundersøkelse og fagpanel velkommen. Resultatene av disse var svært sammenfallende, og for styret i Odin var det tydelig at enkelte grep måtte tas.

Les også: Jazznytt: 40-åring i ny ham

Det Hauknes omtaler som hemmeligholdelse av resultatene av leserundersøkelse for redaksjonen, var en henstilling til redaktøren om å ikke spre denne før hele styret i Odin hadde fått anledning til å gjennomgå resultatene, og før styret hadde hatt muligheten til å ta et møte med Granlie selv. Dette møtet ble ikke noe av da Granlie mot styrets og ledelsens ønske valgte å reise til utlandet i nærmere tre uker. Fagpanelets vurderinger og resultatet av leserundersøkelsen ble av den grunn forelagt Granlie per epost for ikke å skape ytterligere forsinkelser.

Styret har ikke underkjent de siste ti års innsats som Hauknes påstår. I styrets offentliggjøring av endringene i Jazznytt, er Granlie takket for den solide innsatsen han har lagt ned for å holde Jazznytt blant de ledende jazzmagasinene i Europa.

Jazznytt har vært debattert
Både Johan Hauknes og Jan Granlie mener denne prosessen «har kommet som julekvelden på kjerringa». Styret i Stiftelsen Odin ønsker å presisere Granlie selv har foreslått både leserundersøkelse og fagpanel som et nytt tiltak i en skriftlig rapport (datert 07.08.13) til styret. Videre skriver Granlie og Hauknes at de aldri har fått noe annet enn skryt. Vi ønsker å presisere at Jazznytt har vært debattert både eksternt (viser til bl.a. Ballade-artikler) og internt (bl.a. i styreprotokoller) gjennom Granlies 12 år som redaktør, og Granlie har fått en rekke tilbakemeldinger både muntlig og skriftlig i denne perioden. Det har absolutt vært gode tilbakemeldinger, men også krav fra styret om endringer og justeringer som ikke alltid har blitt ble fulgt opp av daværende redaktør. Dette gjelder både innholdet i magasinet og forhold rundt redaksjonen.

Les også: Jazznytt: Billig herreblad eller seriøs jazzkritikk?

Det har opp i gjennom årene vært levert innspill og strategier rundt styrking av Jazznytt signert redaktøren og ulike arbeidsgrupper som også har inkludert redaksjonsmedlemmer, (bl.a. dokumenter datert 09.09.03, 20.03.06, 05.02.2007 (strategiplan 2007 – 2014), 11.11.2009, 07.08.13). Så at redaksjonen ikke har vært involvert i utvikling av Jazznytt medfører ikke riktighet. Innhold og design har vært styrt av redaktøren selv, og redaksjonen har kommet med innspill i redaktørens faste redaksjonsmøter.

Useriøse anklager
I et intervju med Journalisten.no kommer Jan Granlie med svært useriøse anklager mot styreleder i Norsk jazzforum for å ha lovet en bekjent ny jobb som redaktør i Jazznytt. Først og fremst, Rob Young er ikke ansatt som ny redaktør. Han er heller ikke engasjert av Kristin Danielsen, men av styret i Odin. Young er engasjert for en kortere periode for å videreutvikle magasinet. En ny redaktør er ennå ikke ansatt. Med mer enn 20 års erfaring som blant annet forfatter av flere musikkbøker, journalist og medvirkende redaktør for det britiske prestisjemagasinet The Wire, er Rob Young mer enn nok kompetent for å videreutvikle Jazznytt. I motsetning til det Granlie mener behøver ikke Young hjelp til å skaffe jobb i Norge. Young er svært etterspurt og mangler langt i fra oppdrag i Norge. Styret i Stiftelsen Odin anser seg som svært heldig som har fått inn en slik ressurs. I et lite og til tider svært navlebeskuende norsk jazzmiljø var det viktig for styret å få nye, friske krefter inn i magasinet. Det er mye som bekrefter at det er behov for å se på Jazznytt med nye øyne.

Ballade på Twitter

I et så lite jazz- og musikkmiljø som vi har her i landet, er det mer regel enn unntak at personer i ledende stillinger kjenner hverandre. Sjonglering av hatter er en øvelse som også Jazznyttredaksjonen og Granlie har utført en rekke ganger. Dette kan ikke hindre noen i å hente inn kompetanse som anses som viktig.

Vi må også presisere at det er styret i Stiftelsen Odin som har behandlet og tatt beslutninger i denne saken, og som har stått for engasjementet av Rob Young. Styret i Norsk jazzforum, som er en betydelig bidragsyter til Jazznytt, er holdt orientert og har gjennom styrevedtak støttet prosessen og gitt sin tilslutning.

Jan Granlie og styret i Stiftelsen Odin har inngått en tydelig sluttavtale som begge parter har sagt seg tilfreds med og signert. Å fortsette denne debatten i Ballade og sosiale medier er ikke aktuelt. Vi anser nå saken som avsluttet.

På vegne av styret i Stiftelsen Odin
Nina Torske, styreleder

Publisert:

Del: