Som det tredje stedet i Oslo blir Parkteatret tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa.

Parkteatret (foto: parkteatret.no)

Inger-Lise Skarstein, styreleder i Norsk Kulturarv, vil stå for den offisielle overrekkingen av Olavsrosa på Parkteatret i Oslo. Det skjer tirsdag 20. november kl. 11.00.

Kvalitetsmerket Olavsrosa viser vei til enestående opplevelser rotfestet i den norske kulturarven.

Begrunnelse for tildelingen

Parkteateret scene tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa som et urbant kulturminne som er representativt for Oslos særpreg som murgårdsby fra 1800-tallet konvertert til et kulturelt møtepunkt i hjertet av fredningsområdet på Grünerløkka.

Om Olavsrosa

Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt produkt av høy kvalitet som har grunnlag i den norske kulturarven. Før tildeling blir produktet og den opplevelsen gjestene blir tilbudt, underlagt en streng kvalitetsvurdering. Når kvaliteten vurderes legges det vekt på at det ligger interessant og verdifull kulturhistorie til grunn for tilbudet. De kulturhistoriske verdiene skal være ivaretatt på en god måte, og tilbudet til gjestene skal ha høy kvalitet, både “materielt og åndelig”.

Innehaverne av Olavsrosa har forpliktet seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv og til å formidle stedet si historie til sine gjester.

Det er Parkteateret som melder dette nå i dag.

Publisert:

Del: