Kort etter at Arild Vaaglands anmeldelse om angivelig momsfusk ved Parkteatret kom politiet i hende, valgte de å henlegge saken. Dermed har Pål Steigan og Geir Johnson tatt første stikk i den opphetede eierstriden som har rast ved det populære konsertstedet siden 2002. Steigan og Johnson har i mellomtiden anmeldt tidligere medeier Arild Vaagland for falsk forklaring, og klaget NRK inn for PFU for deres håndtering av saken.

Parkteatret (foto: parkteatret.no)

Det er lenge siden de tre eierne ved Parkteatret; Arild Vaagland, Pål Steigan og Geir Johnson har vært enige om hvordan det populære konsertstedet bør drives.

Etter flere års stridigheter og rettsaker, gikk Vaagland i april til politiet.

Her leverte han en anmeldelse for momsunndragelse, som han mente Pål Steigan og Geir Johnson hadde orkestrert.

De to leverte umiddelbart en motanmeldelse mot Vaagland, som de påsto hadde avgitt falsk forklaring.

Den 20. mai kom meldingen fra politiet – saken mot Johnson og Steigan er henlagt.

Politiets brev til Steigan skal i følge Steigan selv inneholde formuleringen: “De underrettes om at for Deres vedkommende er forholdet henlagt fordi det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. Jfr. Straffeprosessloven par. 224, 1. ledd.”

I følge NRK henviser politiet nå Vaagland til fylkesskattekontoret, som de mener er riktig adresse for denne typen saker.

Steigan og Johnson har ellers meldt inn NRK for Pressens Faglige utvalg, fordi de mener at NRK dekket saken på en klanderverdig måte.

Arild Vaagland er i dag ute på eiersiden. Dagens eiere er Geir Johnson, Henrik Nielsen og Pål Steigan

Flere detaljer om beskyldningene som har haglet frem og tilbake rundt driften av Parkteatret, samt Steigans syn på NRKs oppførsel i saken, finner du blant artikkellenkene nedenforFull krig og sterke beskyldninger rundt Parkteatret.

Publisert:

Del: