Creative Commons Norge merker en viss pågang fra TONO-medlemmer som ønsker å tillate fri bruk av verk under Creative Commons-lisens. Pågangen er ikke stor, men stor nok til at TONO bør forholde seg til den, sier Gisle Hannemyr.

Gisle Hannemyr (Foto: hannemyr.com)

Av Carl Kristian Johansen og

Tellef Øgrim

Som Ballade skrev i går vil TONO i juni utvide medlemmenes mulighet til egenforvaltning. I følge juridisk sjef Irina Eidsvold Tøien vil TONO åpne for at medlemmer kan ha en viss form for egenforvaltning etter nærmere avtale. Det er TONOs styre som bestemmer i hvilket omfang og etter hvilke retningslinjer slik egenforvaltning eventuelt skal skje.

I artikkelen etterspurte komponist Anders Vinjar en mulighet for TONO-medlemmer til å bruke en Creative Commons-lisens på enkelte verk uten å måtte si opp avtalen med TONO. Vinjar gir i en kommentar til gårsdagens artikkel uttrykk for at en CC-lisens trolig ville vært den beste løsninge for ham i det aktuelle prosjektet.

— Det som antagelig ville være interessant i dette prosjektet er å gjøre musikken tilgjengelig under en ‘by-nc-sa’ cc-lisens.

By-nc-sa står for byline/noncommersial/share alike og innebærer at opphavsmannen må navngis (byline), at verket ikke kan brukes til kommersielle formål (non commercial) og at dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun spre det nye verket under samme lisens (det vil si en by-nc-sa-lisens).

Se forøvrig: http://creativecommons.org/international/no/

Endringene i TONOs regelverk vil imidlertid ikke gå så langt som til å tillate Creative Commons-lisenser for medlemmers enkeltverk. Tøien kaller CC en flopp, og viser til at ordningen i veldig liten grad er etterspurt av TONOs medlemmer.

Gisle Hannemyr i Creative Commons Norge mener likevel at TONO bør forholde seg til frilisens-ordningen.

— Vi merker en viss pågang fra TONO-medlemmer. Den er begrenset, men den er der. TONO bør forholde seg til disse medlemmenes ønsker, sier han.

Han understreker dessuten at det fra Creative Commons side ikker er noe i veien for å benytte en ikke-kommersiell CC-lisens parallellt med TONO-forvaltning, og at CC har et eget rameverk for dette som kalles “CCplus”.

— Det skulle da, for lisensene by-nc og by-nc-sa, fungere på den måten at komponisten egenforvalter all ikke-kommersiell utnyttelse av verket, inklusive den ikke-kommersielle filmen som Vinjar tar utgangspunkt i, mens TONO forvalter all kommersiell utnyttelse.

Men å trekke et verk ut av Creative Commons-systemet, etter at det i utgangspunktet er gitt en CC-lisens, er i følge lederen for Creative Commons Norge ikke mulig. Grunnen er at den som bruker et verk som en komponist som Vinjar har lisensiert under Creative Commons, ikke skal behøve å frykte at verket er en “tidsinnstilt bombe” som plutselig utløser krav om betaling, fra for eksempel TONO.

— Etter min mening ville en mulighet til å kalle tilbake en CC-lisens åpnet opp for en masse tvister og “advokatmat” som i praksis hadde gjort lisensen ubrukelig og derfor uten verdi, både for opphavspersoner og brukere, sier Hannemyr.

Publisert:

Del: