Øya er med i en nordisk allianse av festivaler for å presse fram enkelte beslutninger i FNs klimaavtale i desember.

Solskinnsbilde

I tillegg til Øyafestivalen finnes den danske Roskildefestivalen og Way Out West i Sverige i denne grønne festivalalliansen.

Festivalenes krav er disse når FNs klimapanel skal møtes den 15. desember i København:

— en internasjonal klimaavtale som sikrer at den globale gjennomsnittstemperaturen ikke øker med mer enn 2 grader. Norge, Sverige og Danmark skal kutte sine utslipp med 40 % innen 2020

— en rettferdig avtale som sikrer fattige menneskers rett til utvikling

— at de rike landene forplikter seg til å betale for utvikling i fattige land gjennom overføring av miljøvennlig teknologi. Dette i tillegg til vanlig bistand.

Denne grønne festivalalliansen oppfordrer til forandring og en bærekraftig utvikling. Publikum oppfordres til å la sin stemme høres: fysisk på området på en av festivalene, via mobilen og på nett.

— Transport, avfallshåndtering, bruk av fornybar energi, økologisk mat, samt CO2-regnskap for artister og publikum er noe vi alle tre tar på største alvor, i tillegg til å by på en musikkfest uten like!, heter det i en felles pressemelding.

Publisert:

Del: