Tillitsvalgt ved operaen er overrasket over at Paul Curran bruker arbeidsmiljøloven som unnskyldning.

Fra Operaens oppsetning av "Peter Grimes", © Erik Berg

Avtroppende operasjef Paul Curran mener det har vært “svært frustrerende” å forholde seg til den norske arbeidsmiljøloven, og mener det trengs nye regler i bransjen.

— Jeg forstår at han synes det er enklere hvis han kan bestemme alt, sier Jan Koop, tillitsvalgt for kunstnerisk ansatte ved operaen.

— Men det blir enklere å komme med forslag og slik at man finne gode løsninger i fellesskap. Jeg tror ikke det er et hinder for å produsere god kunst. Det kan hende at han er vant til mer hierarkiske strukturer og at sjefer kan bestemme direkte. Men dette dreier seg ikke kun om arbeidsmiljøloven, det er også en struktur i samfunnet generelt. I tillegg kommer at man har lav arbeidsledighet. Hvis man tilbyr dårlige arbeidsbetingelser er det ikke mulige å få ansatte til å gjøre jobben.

Les også: - Et naturlig veiskille for Curran

En overraskelse
Koop vet ikke om noen situasjoner der denne konflikten tidligere har vært satt på spissen.

— Det er ingen konkrete hendelser, derfor overrasker dette meg. Vi har ikke tidligere hatt noen store diskusjoner på dette. Jeg vet at han følte seg litt innskrenket av noen lover, men han har ikke kommet med direkte henvendelser der han mener han trenger større frihet, i hvert fall ikke til de kunstnerisk ansatte.

Kan være en unnskyldning
Resultatet av en streik i fjor gjorde blant annet operaorkesteret mer fleksibelt.

— Det ble mer fleksibel arbeidstid for repetitører og orkester gjennom avtaleendringene i forbindelse med PSU og streiken i fjor. Sangerne har en ekstremt fleksibel avtale, og jeg kan ikke se at det er så veldig mye som står i veien her.

— Mener du Curran bruker arbeidsmiljøloven som en unnskyldning?

— Kanskje det kan være en unnskyldning fordi at han ikke klarte å overbevise de ansatte til å gå hans vei hele tiden. Vi ønsker alle å oppnå gode resultater. Når vi mener vi trenger det, klarer vi å bli enige om måten å gjøre det på.

Det er jo meningen
Operadirektør Tom Remlov mener det er naturlig at Curran sier at arbeidsmiljøloven setter begrensninger.

— Selvsagt setter arbeidsmiljøloven begrensninger – det er jo meningen med den! Men særavtaler har vi allerede, både for kunstnere og teknisk personale, og vi fører en løpende dialog med våre fagforeninger om ytterligere lokal tilpasning av lover og avtaleverk som kan gjøre våre spesielle produksjonsprosesser mer hensiktsmessige – for alle parter.

— Kjenner du til enkeltepisoder der arbeidsmiljøloven har satt begrensninger på Currans ønskede arbeidsmetoder?

— Ikke som jeg kommer på i farten – jeg tror kanskje det han henviser til spesielt er spørsmålet om prøver på lørdager, som mange av våre medarbeidere er lite glade for, og som det er prinsipiell enighet om å begrense så mye som mulig, sier Remlov.

Publisert:

Del: