Sjefsdirigent Jukka-Pekka Saraste meiner Oslo-Filharmonien har for få langsiktige internasjonale planar. – Vi har hatt ekstremt høy turnévirksomhet med Saraste, svarer informasjonssjef i orkesteret, Marit Gaasland.

© Stina Gullander/Oslo-Filharmonien

I ein artikkel i Aftenposten kjem det fram at sjefsdirigent i Oslo-Filharmonien, Jukka-Pekka Saraste, forlet orkesteret i 2013. Det er gamalt nytt, fortel informasjonssjef i organisasjonen, Marit Gaasland til Ballade.

— Denne nyheten gjorde vi kjent i begynnelsen av 2010. Da hadde han kontrakt ut sesongen 2010-11, og i samtaler med ham ble partene enige om at han skulle fortsette ut sesongen 2012-13. Da var det ikke snakk om mulighet for fornyelse og det var begge parter enige om. Utspillet i mediene kommer derfor overraskende på oss.

Saraste melder at årsaka til at han ikkje lenger ynskjer posisjonen som sjefsdirigent i Oslo-Filharmonien er at han meiner den internasjonale verksemda er for låg.

— Dette er ikke en grunn som han har oppgitt til oss, seier Gaasland.

— Saraste ble engasjert som kunstnerisk leder fra sesongen 06-07 og begge parter har vært enige om at syv år er lang nok tid for et samarbeid.


Marit Gaasland er informasjonssjef i Oslo-Filharmonien

Gaasland kjenner seg ikkje att i Saraste si skildring av situasjonen for turnéverksemda.

— Vi har hatt ekstremt høy turnévirksomhet med Saraste. Særlig i 2009 hadde vi mye, og den viktigste grunnen til at virksomheten blir lavere i 2010 er nettopp aktivitetsnivået i 2009.

— I mai 2009 gjennomførte vi en av de største og mest vellykkete turneene noensinne, Mariss Jansons-årene medregnet, med ni konserter i europeiske musikkhovedsteder. I september samme året besøkte vi den prestisjetunge Luzern-festivalen. Og i alle tidligere sesonger med Saraste har vi turnert i Europa, inkludert Norden og også norske festivaler, seier Gaasland.

I 2010 er likevel den internasjonale verksemda noko lågare. I tillegg til høg aktivitet i 2009 har finanskrisa noko av skulda for dette.

— Finanskrisen gjør at det er stor usikkerhet på turnémarkedet verden over, seier ho.

Når det gjeld Saraste sine utsegn om sponsorsituasjonen, seier Gaasland:

— Det stemmer ikke at Hydro har falt bort som sponsor. Vi har fremdeles en sponsoravtale med selskapet, men den er redusert i forhold til tidligere. Fra sesongen 2010-2011 er ikke Hydro lenger vår enesponsor og vi har mulighet til å gå ut å se etter andre. Fram til nå har vi ikke vært i posisjon til det – for de formelle forhandlingene med Hydro om vårt videre samarbeid har foregått denne våren, seier Gaasland.

Ho medgjer at sponsormidla frå selskapet kan bli øyremerka til aktivitet i Oslo framfor internasjonal verksemd.

På andre sida stemmer det ikkje, slik Saraste påstår til Aftenposten, at kulturdepartementet har fjerna midlar til turnéverksemd for orkestre. Desse er bakte inn i løyvingane til orkestra så orkestra kan disponera dei sjølve, meddeler kulturminister Anniken Huitfeldt til avisa.

Publisert:

Del: