INTERVJU: Kulturbyråd Anette Wiig Bryn kan fortelle til Ballade at Oslo kommune har mottatt flere søknader på kulturtiltak sammenlignet med i fjor. Samtidig har kommunen økt kulturbudsjettet i forhold til 2006, og flere søkere har fått støtte til såkalte ”små kunst- og kulturtiltak” – ordningen som skal dekke mye av de midlene som tidligere ble fordelt gjennom LOK-støtten.

Oslo byvåpen

Av Bjørn Hammershaug

I 2006 la Kulturministeren ned Støtteordningen for lokale musikktiltak (LOK). I stedet ble ansvaret for denne oppgaven overført til den enkelte kommune. Dette førte til et ramaskrik blant arrangører landet rundt, og en kampanje mot ordningen samlet nærmere 10 000 underskrifter i løpet av kort tid.

Balladen om LOK

Etter dette har det vært ganske stille rundt saken. Ballade ønsker å se nærmere på hvordan de involverte opplever situasjonen nå i dag. Arrangører og organisasjoner vi har vært i kontakt den siste tiden signaliserer alle det samme; mindre forutsigbarhet, mindre støtte fra kommunene og større usikkerhet blant de mindre arrangørene som tidligere mottok støtte gjennom LOK-ordningen er gjennomgangskvedet.

Kulturminister Trond Giske forsvarte endringen ved at kommunene var tildelt økte midler, og forventet at dette skulle gjenspeiles i de enkelte kommuners kulturbudsjetter. Giske fremhevet også at det nærhet mellom utdeler og utøver er den beste løsningen for god fordeling av kulturmidler. Opposisjonen ved Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stilte seg skeptiske til dette.

Oslo kommune ved kulturbyråd Anette Wiig Bryn (FrP) uttalte til Ballade i november:

— Vi er veldig glade for at regjeringen gir mer penger til kommunene, men det som er litt morsomt er at de lover ut de samme pengene til skoler, eldreomsorg, kultur, barnehager og mye mer. Det er grenser for hvor mye man kan love på vegne av kommunene, vi har faktisk bare mulighet til å bruke pengene én gang.

Flere søknader, mer støtte

Ballade har vært i kontakt med kulturbyråden et halv års tid etter disse uttalelsene for å peile situasjonen i dag.

Wiig Bryn, Hvordan har Oslo kommune merket denne ”overgangen”? Har dere mottatt flere søknader? Er det større press på kommunen fra arrangører?

— Vi har mottatt flere søknader til kulturtiltak totalt sett, men har ikke sett spesielt på om økningen skyldes nedlegging av LOK.

Har kommunen bevilget støtte til flere kulturtiltak enn på samme tidsrom i fjor?

— Hittil i år har vi gitt tilsagn til ca 155 tiltak og avslag til 108. På samme tid i fjor var det gitt tilsagn til ca. 90 tiltak og avslag til rundt 110. Vi har fortsatt noen få midler igjen til ”mindre kulturtiltak”.

Lite overføringer

I følge departementet ble det forventet at den økte statlige bevilgningen til kommunene skulle resultere i økt støtte til kulturtiltak. Hvordan gjenspeiles dette i Oslo kommune?

— Oslo får veldig lite i overføring fra staten hvis vi tar innbyggerantall i betraktning, og ser i forhold til andre kommuner. Den økte bevilgningen fra staten for 2007 var forutsatt å skulle dekke en hel mengde behov som eldreomsorg, barnehager, skole m.m.

— Jeg tror ikke den har hatt store påvirkningen på vårt kulturbudsjett som kommunen har økt ”på egen regning”. I 2007 har vi totalt 147 745 000 kr til fordeling mot kr 130 270 000 kr i 2006, med andre ord en økning på ca. 17,5 millioner.

Hadde det vært ønskelig sett fra kommunens synspunkt at disse midlene var øremerket, eller ønsker dere heller å forvalte slike ”frie midler”?

— Nei, det er greit å forvalte dem selv.

Tilskuddsordning

Hvordan vurderer kommunen det kunstneriske innholdet til de som søker slike midler? Har dere for eksempel opprettet en egen fagkomité for å ta hånd om dette?

— Det er kultur- og idrettsetaten som er kommunens fagetat.

Hva settes som kriterier for hvem som skal motta støtte fra de såkalte ”små kunst- og kulturtiltak” som tidligere mottok støtte gjennom LOK-ordningen?

— Det er ikke innført noen spesifikke ordninger i Oslo kommune som følge av den statlige nedleggelsen, men vi har allerede en tilskuddsordning for mindre kulturtiltak, hvor kriteriene er nedfelt i forskrift av 24.09.03.

Publisert:

Del: