Osloborgere kan foreslå kandidater.

Oslo bys kulturpris og Oslo bys kunstnerpriser skal deles ut, og Oslo kommune inviterer til at befolkningen kan foreslå kandidater.

Kulturprisen skal tildeles «en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv».

Oslo bys kunstnerpriser tildeles «personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kulturliv».

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Alle med bopel i Oslo har rett til å fremme forslag innen 3. februar, som Oslo kommune krever skal være begrunnede.

Mer informasjon finnes på denne siden hos Oslo kommune.

Publisert:

Del: