Årets festival finner sted 23-26. oktober og setter fokus på musikk og identitet.

Osafestivalen08/Foto: www.osafestivalen.no

Osafestivalen setter i år fokus på musikk og identitet. Sjanger, kjønn, sted og sterke personlige identiteter står i fokus, når folkemusikk, gammel og ny kunstmusikk, visesang, musikktradisjoner fra øst og fra vest, samt musikk av jubilantene Geirr Tveitt og Sjur Helgeland skal presenteres.

På programmet står også et nytt bestillingsverk, ”straum, stille” av Anne Hytta og Slagr. I det todelte verket presenterer de blant annet Geirr Tveitt sine sanger omarrangert for trioen, samt nye komposisjoner hvor de utforsker kontraster i klang, dynamikk og tempo, og gradvis søker seg fram mot det stille punktet i musikken.

Mellom andre utøvere kommer Vox Feminae, Sigrid Moldestad med forestillingen “Taus”, Markku Luolajan-Mikkkola med verk fra 1600, 1700 og 2000-tallet på seksstrengs bassgambe samt mye mer.

Seminar

Det blir også holdt seminar med tittelen “Stil og identitet – lokalt, regionalt og nasjonalt uttrykk i folkemusikk og tidlegmusikk”

Seminaret fokuserer på den viktige rollen geografisk definerte tradisjoner og stilarter spiller i både tidligmusikk og folkemusikk. Det blir drøftet hvordan dette kommer fram i musikalske særtrekk av ulike slag, og hva som skjer i kulturmøter på tvers av geografiske og sjangermessige grenser. Seminaret vil også se parallelt på de to sjangrene innenfor tre hovedområder: ornamentikk, intonasjon og puls / rytme gjennom innledninger, diskusjoner og praktisk musikalsk arbeid. Innledere/instruktører er Vladimir Ivanoff, Steinar Ofsdal, Markku Luoljan-Mikkola, Frode Thorsen, Håkon Asheim mfl

For det fullstendige programmet, se festivalens hjemmesider.

Publisert:

Del: