Orkesteret 1B1 mottar tre millioner kroner i støtte fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Cultiva og Talent Norge. Intensjonen er at det skal være en treårig løsning med tilsammen ni millioner kroner til orkesteret.

Foto: Peter Adamik

Orkesteret 1B1 undertegnet mandag en avtale om tre år med økonomisk støtte fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Talent Norge. Talent Norge AS skal satse 1,5 millioner kroner på unge strykere fra Sørvestlandet hvert år i en treårsperiode.

I tillegg får orkesteret i 2015 gaver på 500 000 kroner hver fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Stiftelsen Cultiva. I en pressemelding erklæres det at intensjonen er å støtte 1B1 med tilsvarende bidrag i 2016 og 2017. Det vil tilsi at orkesteret kan få en støtte på ni millioner kroner over de neste tre årene.

Orkesteret ble startet i 2008 og består av elever ved universitetene og kulturskolene i Stavanger, Bergen og Agder i samspill med lærere og musikere fra Stavanger Symfoniorkester.
– Tilskuddet skal brukes til å øke aktiviteten både lokalt og internasjonalt, sier kunstnerisk leder i 1B1, Jan Bjøranger, i en pressemelding.

Publisert:

Del: