Daglig leder i Norsk Jazzforum, Tore Flesjø, ber i denne knappe kommentaren til Ballade om “forståelse for at NJF ikke vil drøfte denne saken videre på Ballades nettsider”. Han mener at Torbjørn Sundes innlegg om Jazznytt fikk en “usaklig og personorientert form”, og vil heller ta saken videre internt.

Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

Usaklig nivå på Ballade-debatt om jazz

Vi henviser til Ballades presentasjon av Torbjørn Sundes syn på Jazznytt (publ. 12.01.07).

Selv om det er sider ved det TS tar opp som kan drøftes på prinsipielt grunnlag, så har innlegget fått en så usaklig og personorientert form at vi ber om forståelse for at Njf ikke vil drøfte denne saken videre på Ballades nettsider.

Vi vil derimot gjennom direkte kontakt med TS få til en gjennomgang av alle sider ved hans innspill om Jazznytt og Norsk jazzzforums virke.

Det har vi med fordel, for begge parter, gjort i andre sammenhenger.

Og, hvis det er relevante sider ved TSs innspill som det er naturlig å bringe inn i Norsk jazzforums strategiarbeid fram mot det neste landsmøtet, så vil vi naturligvis gjøre det.

mvh
Tore Flesjø
daglig leder
Norsk jazzforum

Publisert:

Del: