Kantorene i Follo reagerer på kulturministerens forslag om å legge ned LOK-ordningen. De har tidligere gått ut her på Ballade med henstilling til departementet om å revurdere dette. Nå har de satt i verk et opprop mot avgjørelsen:”Ikke legg ned LOK-ordningen” er det klare budskap. Her er oppropsteksten og lenke til nettsiden.

Megafon (Foto: Lise Gagne)

“Vi som arbeider med kulturvirksomhet på lokalplanet registrerer med beklagelse at Kulturministeren i Statsbudsjettet for 2007 avvikler støtteordningen til lokale kulturtiltak.

For oss som arbeider med lokale, ikke-kommersielle kulturtiltak, har støtteordningen som inntil nå har vært administrert gjennom Norsk kulturråd, langt på vei vært ensbetydende med muligheter for produksjon av kulturtiltak med kostnader ut over det begrensede kommunebudsjetter tillater.

Vi har liten tro på at kommunene vil overta det økonomiske ansvaret for slike tiltak, slik kulturministeren har oppfordret til. Som produsenter av kulturvirksomhet med lokal tilknytning opplever vi svært ofte det stikk motsatte; kommunene nedprioriterer kultur på bekostning av blant annet skole og helse.

Det er derfor helt avgjørende for vår virksomhet at det eksisterer en særskilt støtteordning for slike tiltak, en ordning som opererer utfra faglighet og som er uavhengig av skiftende politiske

vinder og valgkamper.

Vi mener også at kulturministeren burde satt inn tiltak for å rasjonalisere ordningen framfor å avvikle den. Det er uforståelig for oss at kostnadskrevende administrasjon blir å betrakte som et hinder for kulturproduksjon i distriktene.

Pengene til lokale kulturtiltak er nå – med unntak av 1 million til Norges Korforbund – overført til Rikskonsertene, der de vil inngå i en virksomhet som i hovedsak baserer seg på profesjonelle utøvere fra inn og utland.

De lokale kulturtiltak har derimot i stor grad satset på samarbeid mellom profesjonelle utøvere og amatører knyttet til stedets kulturliv. På denne måten har man vært sikret stor grad av lokal deltakelse og god publikumsoppslutning.

Det er vår påstand at penger til lokale kulturtiltak genererer langt mer “kultur for pengene” enn det kulturdepartementet nå legger opp til.

Vi vil derfor anmode kulturministeren om å omgjøre sin beslutning i denne saken og gjeninnføre støtteordningen.

Slik kan det lokale kulturlivet fortsatt utvikle kulturtilbud med lokal tilknytning – til glede for både utøvere og publikum.”

For “Follo kantor- og organistforum”

Thor Henning Isachsen, Bernt Nordset, Anders Hovind

Oppropet er lagt ut på denne nettsiden: petitiononline.com.

Publisert:

Del: