Programmet starter allerede i høst.

Grieghallen Foto Helge Hansen

– Dette er en svært gledelig beslutning. Over ti års hardt arbeid på nasjonalt nivå har endelig ført frem, jubler Frode Thorsen, dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, på fakultets nettside.

Han forteller videre at opprettelsen av et kunstnerisk ph.d.-program var en viktig motivasjonsfaktor og betingelse for virksomhetsoverdragelsen av tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen til Universitetet i Bergen.

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er definert som et arbeid som genererer kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag. Strukturen og flere av komponentene i den nye ph.d-graden vil være tilsvarende en vitenskapelig ph.d.-grad.

På nettsiden kan man så lese at:

Den viktigste komponenten i den nye kunstneriske ph.d.-graden blir et selvstendig arbeid på høyt internasjonalt nivå innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), samt materiale som dokumenterer kunstnerisk refleksjon. Det kunstneriske resultatet skal presenteres offentlig og bidra til utvikling av ny kunnskap, innsikt og erfaring innen fagområdet. Kandidaten velger selv medium og form for refleksjonsdelen, som blant annet skal inneholde en kritisk tilnærming til prosess, kunstneriske valg og beskrivelse av eget kunstneriske ståsted i forhold til det aktuelle fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt.

– Graden blir den høyeste utdanningen innen utøvende og skapende kunstfag i Norge og vil bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk virksomhet og utdanning, sier Frode Thorsen til siden.

Det vil bli tatt opp ni stipendiater til studiet i høst. Beslutningen ble tatt av styret ved universitetet i september.

Publisert:

Del: