I den politiske plattformen for den rød-grønne regjeringen de neste fire årene nevnes spesielt opphavsretten.

Av Carl Kristian Johansen

Den rød-grønne regjeringen lovet i budsjettet for 2009 en gjennomgang av Åndsverkloven. Det kommer ikke til å skje. I stedet er den aktuelle problematikken knyttet til opphavsrett og digital spredning av åndsverk satt opp som et eget punkt i Soria Moria II – som er politisk rettningsgivende for de neste fire årene.

Regjeringen vil gjennomgå hvordan opphavsretten, kunstnernes inntekter og rettigheter kan sikres i møte med digital spredning av kunst og kultur, er formuleringen i dokumentet.

Videre heter det at Kulturløftet II skal følges opp, og at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.

Les hele Soria Moria II-erklæringen på regjeringens nettsider.

Publisert:

Del: