Underwater pub vil trolig ha sin siste operakveld torsdag 28. juni.

Underwater pub, © Morten F / Flickr.com

Underwater pub – “operapuben” – skal legges ned, melder eier Olav Aamodt på pubens Facebookside. Nedleggelsen skjer i sommer.

– Det blir derfor ingen flere operakvelder, men det er mulig at det blir en aller siste operakveld torsdag den 29. juni, skriver Aamodt

Han forklarer bakgrunnen for nedleggelsen med ned er de nye skjenkebestemmelsene som nå er vedtatt i Oslo bystyre.

Dette er begrunnelsen:

…Erfaringen er at kulturgrunnlaget har vært vanskelig å håndheve på en forutberegnlig måte overfor bevillingshavere og beboere. Byens utesteder er i stor utvikling, der mange steder har konsepter og kulturelle tilbud som varierer fra dag til dag gjennom uken. Dette har ført til et bredt mangfold, med et variert uteliv og omfattende kulturtilbud. Det er imidlertid krevende å fastsette klare kriterier for hva som skal til for å oppfylle kulturgrunnlaget. Det er også stor spennvidde i hva byens beboere legger i begrepet “kultur”. På bakgrunn av den store utviklingen siden kriteriet ble innført, anses det ikke som hensiktsmessig å videreføre dette som et særskilt grunnlag per i dag.”

Videre står det at Underwater takker alle sangere og pianister som gjennom 25 år har vært med på gratis operaunderholdning på Underwater, for å skape interesse for denne kunstformen for særlig dem som ikke hadde noe forhold til dette fra før.

– Vi har som eneste sted med levende underholdning heller ikke hadde inngangspenger, cover charge eller søkt om støtte fra noen. Vi er stolte av å ha startet “opera til folket”, som også har vært inspirerende for mange steder fra Sandnes i syd til Alta i nord. Men først og fremst ser vi tilbake på veldig mange operakvelder på Underwater. Takk for oss !

Publisert:

Del: