– Helt i tåka, mener komponist Håkon Berge om endringene i styresammensetningen i Den Norske Opera. Ellen Horn og Michael Christiansen er nå satt inn i styret som leder og nestleder, mens Einar Solbu og Anne Carine Tanum ble avsatt etter bare to år i sine stillinger. Kjell Andersen, de ansattes representant i styret, mener denne avgjørelsen kom som et slag i trynet på hele huset. – De to utfylte sitt mandat på en veldig god måte i den omorganiseringen som operaen er midt inne i, sier Andersen.

Otello (Foto: Erik BergCopyright: Den Norske Opera)

Av Bjørn Hammershaug

Reaksjonene er sterke på at Trond Giske byttet ut styreledelsen ved Einar Solbu/Anne Carine Tanum mot Ellen Horn/Michael Christensen. ”Hårreisende”, ”helt i tåka” og ”som et slag i trynet” er blant kommentarene fra sentrale personer ved og rundt Den Norske Opera.

Som ny vararepresentant i styret ble koreograf og danser Mia Haugland Habib valgt. Hun tar over vervet etter komponisten Håkon Berge, som takket nei til gjenoppnevnelse som vararepresentant.

— Etter å ha sittet som vara i to perioder over fire år, så forventer man enten å bli kastet ut eller å rykke opp, og når det ikke ble det siste var ikke det interessant å fortsette, sier han til Ballade om årsaken til at han selv valgte å trekke seg.

I tåka

Håkon Berge reagerer på at Solbu/Tanum ble fjernet fra styret etter bare to år i stillingen:

— Det er en avgjørelse som er helt i tåka. Begge fungerte utmerket og har gjort store, radikale grep for operaen. At de ikke får lov til å fullføre sitt arbeid er bare helt meningsløst. At Giske i tillegg sier de to har gjort en god jobb gjør jo det hele bare dobbelt uforståelig, sier Berge til Ballade.

Ble det oppgitt noen grunn for denne avgjørelsen?

— Nei, og jeg aldri opplevd at en statsråd har kastet et sittende styre på denne måten.

Etter din mening, hva er den egentlige årsaken til at Giske innsatte et nytt styre når han samtidig sier at han skal ha vært fornøyd med det sittende?

— Det blir bare spekulasjoner fra min side, som jeg ikke jeg har grunnlag for å mene noe om. Men jeg tror det ble gjort mest for å vise såkalt ”handlingskraft” fra ministerens side.

Markeringsbehov

Utnevnelsen har resultert i at ansettelse av operasjef er utsatt. Har du noe syn på hvorfor utskiftningen av styret skjedde rett i forkant av ansettelsen av operasjef?

— Jeg tror nok ikke dette har noe med interne forhold å gjøre, men kun er et markeringsbehov fra ministerens side.

Giske fremhever viktigheten med en internasjonal dimensjon og sterk kvinnerepresentasjon som en del av årsaken til å utnevne nytt styre. Hva er din kommentar til det?

— Han kastet en kvinne og en mann, og innsatte en kvinne og en mann, så det henger ikke helt sammen. Det virker bare helt uforståelig, sier Berge.

Sjokkerende

Kjell Andersen sitter i styret som de ansattes representant ved Den Norske Opera. Han er heller ikke nådig i sin beskrivelse av endringene som nå har skjedd på huset.

— Jeg ble helt sjokkert. De to utfylte sitt mandat på en veldig god måte i den omorganiseringen som operaen er midt inne i. Solbu og Tanum har utført sin oppgave på meget profesjonelt vis, og det har dessuten skjedd i samarbeid med hele huset, og ikke med en ovenfra-og-ned holdning.

Ble det oppgitt noen grunn for mistillit til de to representantene?

— Vi har ikke fått rede på noe som helst innad her på huset, og at dette skjer et halvt år før vi skal inn i nytt hus er helt hårreisende. Einar Solbu satt dessuten med en meget stor musikalsk kompetanse, og med ham og Håkon Berge ute, sitter vi igjen med et styre som knapt kan lese noter.

Oppfordrer kulturinteresserte til handling

— Dette kom som lyn fra klar himmel, og operaens ansatte føler at vi med dette rett og slett fikk et slag midt i trynet, tordner Andersen.

Hans oppfordring er klar:

— Jeg håper nå det kulturinteresserte Norge ser hva som skjer her – og stiller spørsmål ved det.

Ellen Horn var ikke tilgjengelig for kommentarer i dag.

Ballade er åpen for innlegg og innspill.

Publisert:

Del: