Men fagdommer tok dissens i vikarsaken.

Tidligere i januar måtte Den Norske Opera & Ballett møte i tingretten på bakgrunn av praksis rundt vikarbruk.

Les mer: Til sak mot Operaen

Bakgrunnen er at en annenfiolinist, etter flere år som tilkallingsvikar og perioder i lengre vikariater, har blitt erstattet av en annen vikar.

Dette mener Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) er i strid med Arbeidsmiljøloven, mens Operaen har lagt vekt på annenfiolinisten ikke har kvalifisert seg gjennom prøvespill for fast jobb og at kvalitet er det avgjørende kriterium når ansettelser skal foretas.

Overrasket
Aftenposten skriver at Operaen har fått medhold på alle punkter i Oslo tingrett, og siterer fra dommen: «retten har kommet til at den midlertidige ansettelsen ikke strider mot arbeidsmiljøloven».

— Jeg er overrasket over dommen, sier annenfiolinisten til Aftenposten, og vil vurdere videre progresjon.

Operadirektør Tom Remlov sier til Aftenposten at «det er positivt å få en juridisk vurdering av at kvalitet er et saklig kriterium når det gjelder ansettelser i kunstneriske stillinger».

— Det er uavhengig av utfallet beklagelig at vår praksis har påført oss en rettssak, sier Remlov.

Dissens
Fagdommer Per Arne Jensen Salo mente, i følge Aftenposten, at annenfiolinisten burde fått en deltidsstilling i Operaen. En musiker som er dyktig nok for lange vikariater, må anses som dyktig nok til å bli fast ansatt, mente Salo.

Dommerflertallet var likevel av den oppfatning at kvalitetskravet var gyldig når en institusjon som Operaen skal ansette faste, kunstneriske medarbeidere.

Publisert:

Del: