Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt har nylig inngått en intensjonsavtale som vedrører arbeidsdelingen mellom institusjonene. Går avtalen gjennom i Kunnskapsdepartementet, kan fast ansatte lærere ved Barratt Dues høyskoleavdeling bli ansatt ved Norges musikkhøgskole

Eirik Birkeland 07/ Foto: Marius E. Hauge

I følge intensjonsavtalen vil Musikkhøgskolen overta Barratt Dues 72 studieplasser på bachelor- og masternivå.

35 av disse plassene vil være lokalisert ved Barratt Due og utgjøre et prosjektbasert utøvende bachelortilbud. Studieprogrammet her vil være engelskspråklig, og vil ha som mål å trekke til seg flere gode internasjonale søkere.

Videre er det foreslått at Barratt Dues talentutviklingsprogram, Unge Talenter, blir utvidet. Også Norges musikkhøgskole har per idag et talentutviklingsprogram, som de har drevet sammen med kulturskolene. I følge den nye avtalen vil begge talentprogrammene bli driftet fra Barratt Due.

Slik får de to institusjonene rendyrke det de er best på, heter det i en pressemelding.

– Dette er et grep som vil gi både talentutvikling og høyere musikkutdanning sterk internasjonal slagkraft, ytrer rektorene, Eirik Birkeland ved Musikkhøgskolen og Stephan Barratt-Due ved Barratt Due musikkinstitutt, i meldingen.

Ambisjonen bak avgjørelsen er i følge institusjonene å skape optimale forhold for musikkutdanningen. Norges musikkhøgskole hevder de ønsker seg en større fleksibilitet og bedret internasjonal konkurranseevne. Arbeidsdelingen ivaretar også Barratt Dues modell, der elever og studenter på ulike nivåer spiller sammen i tråd med mottoet ”Fra musikkbarnehage til konsertpodium”.

Fast ansatte lærere ved Barratt Dues høyskoleavdeling vil i den nye organiseringen bli ansatt ved Norges musikkhøgskole.

En innstilling basert på intensjonsavtalen som nå er inngått mellom partene, skal i neste omgang legges fram for Kunnskapsdepartementet.

Publisert:

Del: