Frode Gjerstad foreslår at Kulturrådet tilbakebetaler utgifter for revisor. Svar: Ikke aktuelt.

Ved tilskudd fra Kulturrådet på over 100 000 kroner skal prosjektregnskapet revideres av statsautorisert revisor. Kravet, fra § 9 i forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond, betyr en reell nedgang i støtten, sier jazzmusiker Frode Gjerstad.

— Jeg kan umiddelbart se fornuften i dette: man sjekker at oppførte jobber er gjennomført og at man har fått betalt for disse jobbene. Pluss man sjekker utgiftssiden. Men problemet med denne ordningen blir synlig når regningen fra revisoren kommer. Sist år fikk vi 100 000 kroner av Kulturrådet. Revisoren skal ha 7000 av disse for den lovpålagte godkjenningen. Det er nesten like mye som vi betalte for leiebiler i USA. Og det en reell nedgang i støtten med 7%.

Mer byråkrati?
Gjerstad sier det er “ganske underlig å måtte betale revisoren 1000 kr pr time, mens vi som spiller og som er forutsetningen for hans inntekt, bruker veldig mye mer tid for å tjene tilsvarende beløp, når vi er på veien”.

— Hvorfor skal vi underholde noen som i utgangspunktet tjener mange ganger det vi gjør? Det er ikke det at jeg vil unndra meg kontroll, men jeg synes Kulturrådet burde se på at ordningen medfører mye ekstra arbeid for oss i å tilrettelegge bilag og regnskap på en måte som revisor kan godta. Dette arbeidet får vi ikke betalt for fordi vi bruker pengene til reiser, slik meningen var. Om vi skal ta oss betalt for dette arbeidet, vil jo en betydelig del av støtten forsvinne til dekning av papirarbeid. Og det kan da ikke være meningen at vi skal bygge opp nok et byråkratisk element?

Tilbakebetaling ikke aktuelt
Gjerstad foreslår at Kulturrådet tilbakebetaler utgiftene for reviser når regnskapet er godkjent.

— Da får Kulturrådet den kontrollen de ønsker og vi får beholde støttebeløpet.

Seksjonsleder for Musikk i Norsk Kulturråd, Sjur Færøvig, sier at tilbakebetaling av revisjonsutgifter ikke er aktuelt.

— Beløpsgrensen er i dag kr 100 000, og vi må se tilskudd over flere år i sammenheng. Vi er klar over de ekstra kostnadene som revisjonskravet kan skape, og vi er i dialog med Kulturdepartementet og Riksrevisjonen om revisjonsgrensen bør heves. Det vil være aktuelt å se på dette i forbindelse med gjennomgang av øvrig regelverk når lov om Kulturrådet forhåpentlig er på plass i løpet av 2012, sier Færøvig.

Publisert:

Del: