INTERVJU: Kantor Thor Henning Isachsen i Follo førte an i kampen mot nedleggelsen av LOK-ordningen i fjor, blant annet med et vellykket opprop som samlet snaut 10 000 underskrifter. Et halvt år senere mener Isachsen fremdeles at bortfallet av LOK er en skandale. Han vil nå ta initiativ til å koordinere erfaringer fra musikklivet og ønsker å møte Trond Giske for å følge opp striden om LOK-midlene. Isachsen er for øvrig kritisk til det han mener er fagforeningens unnvikende rolle i LOK-saken.

Orgelpiper (ill.)

Av Bjørn Hammershaug

Kantorene Thor Henning Isachsen, Anders Hovind og Bernt Nordset i Follo, var blant de fremste målbærerne i skepsisen mot nedleggelsen av LOK-ordningen i fjor. Fra nyttår ble kommunene selv ansvarlige for å gi støtte til lokale musikktiltak.

— Vi har liten tro på at kommunene vil overta det økonomiske ansvaret for slike tiltak, slik kulturministeren har oppfordret til. Som produsenter av kulturvirksomhet med lokal tilknytning opplever vi svært ofte det stikk motsatte; kommunene nedprioriterer kultur på bekostning av blant annet skole og helse, uttalte kantorene til Ballade i november 2006.

De satte i verk et opprop mot kulturministerens forslag som i løpet av et par uker samlet drøyt 9000 underskrifter fra bekymrede kulturinteresserte.

I desember mottok kulturministeren oppropet, og møtte kantorene for en samtale rundt den opphetede debatten i etterkant av vedtaket. Kantor Isachsen uttalte seg positivt om møtet med Trond Giske, og fortalte til Ballade at ministeren tok innover seg problemstillingene som ble lagt frem. Han lovte å følge kommunenes prioriteringer med argusøyne, og et nytt møte mellom partene ble estimert til mars i år.

Fremdeles sterkt engasjement

Dette har vi ikke hørt noe mer om. Ble møtet egentlig noe av, kantor Isachsen?

Nei, og det er vår skyld, ikke Giskes. Vi har rett og slett vært sene i avtrekkeren. Grunnen er at det har kommet masse annet i veien, slik det gjerne gjør i livet.

Betyr det at engasjementet deres i denne saken har blitt mindre?

— Overhodet ikke! Vi skal ta opp igjen tråden nå, og skal undersøke med våre kontakter hvordan det står til. Vi vil samle informasjon, og ønsker et nytt møte med kulturministeren. Når dette bør skje er litt tidlig å si noe om, men det hadde vært flott å fått det til før ferien.

Må ha mer informasjon

Kan du si litt om hva som har skjedd i etterkant av oppropet dere satte i gang?

— Samlet sett har vi en del informasjon, men det er litt tynt nå, og vi må få inn mer breddeinformasjon. Det har vært en del interessante skriverier, blant annet i fagbladet vårt; Musikk-Kultur. Her har det kommet innlegg fra medlemmer ute i distriktene som applaudere engasjementet og tiltaket vårt. De skriver om virkeligheten blant amatørmusikere og amatørmusikerlag på en måte som bekrefter våre mistanker.

— Dessverre har det kommet vage signaler om denne saken fra ledelsen i fagforeningen, MFO. Lederen ville ikke skrive under oppropet, og gjemmer seg bak utsagn som at det noen ganger er mer viktig å gå frem med forsiktige virkemidler. Jeg mener det har vært en litt for tilbakelent holdning fra fagforeningen i denne saken.

Mener fremdeles dette er en skandalesak

Kantor Isachsen oppfordret i Ballade alle artister landet over til å fôre initiativtagerne til oppropet med informasjon om hvordan den nye situasjonen oppleves, innen det bebudede oppfølgingsmøte mellom kantorene og kulturministeren som skulle vært i mars i år.

Har dere mottatt tilbakemeldinger fra artister og arrangører, slik dere ønsket?

— Noe har kommet inn, men litt for lite. Vi må gå ut med en appell til våre kontakter og be de fortelle hvordan det står til i dag.

Hvordan vurderer dere effekten av nedleggelsen av LOK-ordningen?

— Jeg mener fortsatt det er en skandale, og ser frem til å møte Giske igjen for å fortelle hvordan det går til. Jeg tror vi har en veldig god sak her.

Men hvordan tolker dere da de manglende respons fra artister og arrangører rundt om i landet?

— Det tror jeg må bero på at budskapet faktisk ikke har nådd skikkelig frem. Det er i hvert fall en positiv måte å se det på.

Har du reaksjoner eller sitter du med egne erfaringer i forbindelse med denne saken? Ballade tar gjerne mot kommentarer og innlegg på e-post.

Publisert:

Del: