Eller skal man la USA overta styringen også på denne fronten, spør Arne Plassen i denne korte kommentaren. Foranledningen er konvensjonen som Unesco nylig har utarbeidet, der man vil sikre medlemslandene mulighet til å utforme sin egen kulturpolitikk. Dette har USA så langt nektet å skrive under på. Arne Plassen er ellers til vanlig tilknyttet Lytterforeningen for klassisk musikk.

"Made in USA"

Kommentar av Arne Plassen, Hamar

UNESCO har nylig utarbeidet en konvensjon som skal sikre medlemslandene mulighet til å utforme sin egen kulturpolitikk.

UNESCO har 191 medlemsland, deriblant også Norge. Men USA nektet å undertegne denne konvensjon. Dette viser at USA ikke aksepterer at hvert enkelt land skal kunne utforme sin egen kulturpolitikk. USA mener tydeligvis at de skal være en supermakt også når det gjelder kultur, og skal fortrenge hvert lands egen kultur med sin amerikanske.

Det er på tide at verden våkner. Når det gjelder film er 85 % av alle kinobilletter som selges verden over billetter til amerikanske filmer. Amerikanske kinoer derimot viser ikke internasjonale filmer.
I Norge er man ganske likegyldig med den stadig økende anglo-amerikanske del av kulturen.

I Frankrike og Canada har man i lang tid vært svært opptatt av dette, og har lagt begrensninger på import av amerikansk film og musikk. Frankrike bruker store summer på å fremme sin egen kunst, og har innført kvoter på hvor stor andel av filmene som går på kino som kan være ikke franskspråklige.

USA forlanger at verdens dører skal stå åpne for deres kultur, men selv stenger de langt på veg dørene for internasjonale kulturstrømninger.

En må gi ros til Dagsavisen, som er våken og skriver om dette (Mode Steinkjer ).

Aftenposten derimot finner stoffet lite interessant. Mitt notat bygger på artikkelen i Dagsavisen, som interesserte finner her.

Hamar, 8.11.05
Arne Plassen

Publisert:

Del: