Kulturdepartementet gir nesten én million til pilotprosjekt.

Kulturminister Anniken Huitfeldt ønsker mer ny, norsk musikk i tv- og filmproduksjoner. For å få til dette legger Huitfeldt 800 000 kroner i et pilotprosjekt som skal benyttes i år.

— Vi ønsker å stimulere til at det skapes mer musikk og mer samarbeid mellom aktørene i musikk- og filmbransjen. Det ligger et stort ubrukt potensiale i et større og mer bevisst samarbeid der filmer kan bidra til å gjøre musikken mer synlig, og omvendt, sier kulturministeren i pressemelding.

Pengene blir lagt til Fond for Lyd og Bilde som får i oppdrag å komme med forslag til hvordan ordningen kan innrettes.

Potten er opprettet i dialog med FONO, en interesseorganisasjon for plateselskaper i Norge, Produsentforeningen, som er norske film- og tv-produsenters forening, og flere komponister.

Publisert:

Del: