Med Norge som springbrett håper man at det musikalske fredsprosjektet One People skal bli et globalt fenomen. Blant bidragsyterne finner vi navn som Sofian, Simone Larsen, Wägeblë og Thomas LaBlanc. Den første av fem CD-er spilles inn i Oslo i November. Inntektene fra salget av første CD går i stor grad til stiftelsen One People, en stiftelse som skal være til hjelp for liknende prosjekter verden over.

Wagëblë 3

Med musikk som brobygger og døråpner ønsker initiativtakerne bak One People å etablere en global arena for samarbeid mellom artister og kunstnere på tvers av religion, kultur og rase. Prosjektets navn er hentet fra et dikt av den prisbelønte indianske forfatteren Tom LaBlanc. Hans tekster står sentralt på den første CD-en i One People-prosjektet. Norske artister som Sofian, Simone Larsen og Mandingo trio er blant mange som bidrar. Blant utenlandske bidragsytere finner vi Wägeblë fra Senegal, Thomas LaBlanc, Blondy Thiam og Isabella Star.

– ”One People – vol. 1” blir den første av fem CD-er som alle skal ta for seg viktige temaer i vår tid sett fra forskjellige verdensdelers kulturer, sier Åsmund Gylder, produsent, prosjektleder og komponist.

– Vi håper å åpne for spennende sammensmeltinger mellom norsk folkemusikk, popmusikk og andre former for musikk, sier Gylder, som håper det blir mulig å arrangere en fredskonsert i Oslo som en del av CD-lanseringen.

Innspillingen vil i hovedsak skje i studioet til H10 Productions i Oslo. Meningen er også at studioer i New Orleans, Dakar, Teheran og Kingston skal benyttes for ytterligere pålegg av enkelte artisters bidrag. Den første CD-en, og en dokumentarfilm om prosessen, er bare første steg på en lang vei.

Mer om One People-initiativet, kan du finne på denne lenken.

Tom LaBlanc – tekstforfatter.
Thomas LaBlanc, eller Tatanka Ohitika (Sterke Bøffel) ble født i 1946, er Dakota-indianer fra Sioux-reservatet Lake Traverse i Sør-Dakota, USA. Tom LaBlanc har vært aktivist i American Indian Movement (AIM) siden begynnelsen av 70-tallet. Før det var han dekorert Vietnamveteran. Han har innehatt flere tillitsverv innen stammen og nasjonale råd. Han var den første indianer som mottok Heinrich Bölls minnespris for urbefolkningslitteratur.

Publisert:

Del: