Trondheim kommune har fått statlige midler til å innføre en gratis kulturskoletime, men velger å bruke de 2,4 millionene til andre formål.

Gjennom Kulturløftet har regjeringen lovet kulturskoletilbud til alle som ønsker det. I 2014 er ambisjonen stadig ikke nådd. Snarere er kulturskolen trukket fram som en av taperne etter Kulturløftet 1 og 2.

Dette var et av temaene under Norsk kulturskoleråds konferanse i april, hvor man blant annet diskuterte et forslag om å flytte ansvaret for kulturskolene fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet.

Den samme konferansen diskuterte også om ikke en øremerking av midlene er nødvendig. I dag er det nemlig slik at ordninger som er vedtatt av det statlige ikke nødvendigvis blir gjennomført i kommunen.

I går meldte to kulturskoleansatte fra om dette i Trondheimsavisa Adressa. Et av regjerningens tiltak for å sikre at alle barn kommer i kontakt med kulturskoletilbudet er innføringen av en gratis kulturskoletime i skolen. Trondheim kommune er bevilget 2,4 millioner for 2013 og 5,4 millioner for 2014 til dette over statsbudsjettet, men kommunen har i følge Adressa valgt å bruke disse pengene til andre tiltak.

«Vi mener det målrettede arbeidet som gjøres av Trondheim Kommunale Kulturskole (TKK) når de barn og unge som ikke allerede har tilknytning til kulturskolen« heter det i kommunens budsjettvedtak.

Til Adressa melder Halvorsen at elevenes rettighet til en gratis kuturskoletime nå skal lovfestes. Et lovforslag kommer på høring i juni.

Les hele artikkelen i Adressa.

Publisert:

Del: