Det var Kulturkomiteens Olemic Thommesen som ønsket publikum i Oslo Konserthus velkommen til den 14. utgaven av Ultimafestivalen, der verker av Ole-Henrik Moe og Louis Andriessen sto på programmet. – Vi trenger aktører på kunstens område som kan løfte seg forbi tradisjonelle grenser mellom genre, kunstarter og institusjoner, og en arena med rom for, og rygg til, å bygge programmer over tid, programmer med kvalitet og dristighet, sa Thommesen i sin tale, der han også fortalte at det i de politiske kretser er stor interesse for den positive utviklingen Ultimafestivalen er inne i. – Jeg håper det innen ikke alt for lenge vil være mulig å få stokket kortene riktig, slik at Ultimafestivalen styrker sitt økonomiske fundament, uttalte Høyrepolitikeren.

Olemic Thommesen, 2003

Tale ved åpningen av Ultimafestivalen 2004

Av Olemic Thommesen, medlem av Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen

Kjære publikum !

I våre daglige liv er vi alle publikum og utøvere i et samfunn som endrer seg i et forrykende tempo.

Som moderne mennesker kreves det av oss at vi harstor evne til å sette oss selv inn i stadig skiftende sammenhenger. I den daglige kakafoni av uttrykk skal vi sortere og gjøre valg.

Noen vil lete etter faste knagger i tilværelsen, og lukke sansene for å beskytte seg. Men ingen har noen gang beskyttet seg til fremgang.

Veien inn i fremtiden ligger derfor i å åpne sansene, prøve og feile, være nysgjerrig og lete seg frem til nye erkjennelser.

Dette gir kunsten nye roller å spille, nye rammer å arbeide innenfor, nye uttrykksformer å mestre, nye tema å beskjeftige seg med, og ikke minst nye utfordringer for å modne endrede normer for kvalitet.

I dette bildet trenger vi aktører på kunstens område som kan løfte seg forbi tradisjonelle grenser mellom genre, kunstarter og institusjoner.

Vi trenger en arena med rom for, og rygg til, å bygge programmer over tid, programmer med kvalitet og dristighet.

Mot til å prøve og feile – for så å lykkes.

Kort sagt – vi trenger Ultimafestivalen.

Ultimafestivalen har gjennom 14 år bygget opp det fundamentet som skal til for å ta denne sentrale kulturpolitiske rollen. I år tas nye skritt i forhold til å utvide bredden av utrykk og involvere flere kunstarter. Måtte vi som politikere bidra til at festivalen kan fortsette på dette sporet og ha rom til å sette prosjekter på beddingen som ytterligere sprenger oss ut av det vante.

Så vel i Storting, regjering som i Oslo kommune er det stor interesse for den positive utviklingen Ultimafestivalen er inne i. Jeg håper det innen ikke alt for lenge vil være mulig å få stokket kortene riktig slik at Ultimafestivalen styrker sitt økonomiske fundament og gjennom dette kan ta nye og viktige skritt til å videreføre den store samtalen om vår tid som samtidskunsten inviterer til.

I årets motto – The power of Expression, ytringens kraft – ligger en offensiv invitasjon til publikum.

La oss derfor som et godt publikum åpne sansene, glede oss over følelsen av nysgjerrighet og la oss provosere der vi inviteres til det.

Med dette ønsker jeg lykke til med årets festival og erklærer Ultimafestivalen 2004 for åpnet.

Publisert:

Del: