Lederen av Oseana Kunst- og kultursenter skal lede arbeidet med å videreutvikle kulturhusenes rolle i det norske kulturlivet.

Det nye styret i Norske kulturhus, © Norske kulturhus

Norske kulturhus (tidligere Norsk kulturhusnettverk) er kulturhusenes interesseorganisasjon. Lindeberg går fra å være styremedlem til styreleder, og tar over vervet etter Rolf-Cato Raade, leder av Stormen konserthus.

– De siste årene har organisasjonen (Norske kulturhus, red. anm.) vokst fra å være et nettverk til å bli en interesseorganisasjon. Jeg gleder meg veldig til å fortsette arbeidet sammen med et meget kompetent styre og administrasjon, sier Lindeberg.
– Sammen med medlemmene skal vi jobbe videre med å løfte frem den brede betydningen kulturhusene i Norge innehar, både lokalt, men også nasjonalt.

Ole Tobias Lindeberg er utdannet musiker. Han har tidligere blant annet jobbet som produksjons- og formidlingssjef for Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera og BIT 20 Ensemble, før han i 2013 tok over direktørrollen på Oseana Kunst- og kultursenter.

– Han er en inspirator i styret, både som person og gjennom hans drift og visjoner for Oseana Kunst- og kultursenter. Vi i Norske kulturhus gleder oss derfor stort over at det er Ole Tobias som nå inntar styrelederplassen, og gleder oss over det nye styret som sammen skal jobbe for alle landets 130 kulturhus, sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Styret i organisasjonen er satt sammen av kulturhusledere rundt om i landet, og slik ser sammensetningen av styret ut etter årsmøtet nylig:

Styreleder:
Ole Tobias Lindeberg (Oseana Kunst og Kultursenter)

Styremedlemmer:
Andreas Gilhuus (Bølgen kulturhus)
Mette Killingmoe (Askim kulturhus)
Tom Erik Anfinsen (Festiviteten Konserthus)
Marit Glimstad (Olavshallen)

Varamedlemmer:
1. vara: Svein Strugstad (Bjugn kulturhus)
2. vara: Erik Friesl (Ælvespeilet i Porsgrunn)
3. vara: Eva-Mette Lundahl (Lofoten kulturhus)

Publisert:

Del: