OLAVSFESTDAGENE: Styret i Olavsfestdagene medgir at årets underskudd skyldes mangelfull kostnadskontroll og svikt i interne rutiner. Styreleder i Olavsfestdagene, Trude Nøst, orienterte om den økonomiske situasjonen til knutepunktfestivalen på en pressekonferanse torsdag, og det er klart at årets resultat viser et foreløpig underskudd på hele 6.8 millioner kroner. Olavsfestdagene har innført betalingsstopp og forsøker nå å få til en frivillig ordning blant kreditorene.

Randi Wenche Haugen-08/Foto: Olavsfestdagene

Av Carl Kristian Johansen

Olavsfesdagene melder at underskuddet hovedsakelig skyldes økte arrangementskostnader.

Kommunalråd for Høyre, Yngve Brox, sier til NRK at han forventer at styret tar grep og får Olavsfestdagene under kontroll.

— Det er åpenbart at styret som sitter nå må vurderes. For når man har et så stort underskudd også i år, må vi vurdere om vi har den rette kompentansen i det styret, sier Brox til NRK

— Olavsfestdagene er en så viktig institusjon for Trondheim, at vi er nødt til å sikre oss at vi har et styre som har kontroll både på det kunstneriske og det økonomiske. Og vi må også vurdere om vi skal endre representasjonen vår i styret, sier Brox.

Styreleder Trude Nøst sir til adressa.no at knutepunktfestivalen Olavsfestdagene er i dialog med Kulturdepartementet.

Overfor samme avis sier administrativ leder i Olavsfestdagene, Eirik Lien, at han tar en del av ansvaret for underskuddet.

— Jeg har ansvaret for kostnadskontroll og interne rutiner, og ser at jeg ikke har vært god nok og tøff nok på det. Jeg vil nå jobbe videre med å finne ut hvor den store sprekken har kommet. Situasjonen er uoversiktlig akkurat nå, sier Lien til adressa.no.

På spørsmål fra samme avis om en knutepunktfestival kan slås konkurs, svarer styrets nestleder Knut Fagerbakke bekreftende.

Randi Wenche Haugen ble ansatt som direktør i Olavsfestdagene i august. I den forbindelse publiserte Ballade et stort intervju med Haugen, der hun redegjorde for sine visjoner på vegne av festivalen.

Haugen var med på pressekonferansen i dag.

— Jeg må innrømme at det ikke tok lang tid før jeg fikk følelsen av at noe ikke stemte. Men på det tidspunktet var jeg bare amatøren, jeg tenkte at jeg bare ikke forsto hvordan dette fungerer. Men det var ting rundt økonomien jeg ikke fikk taket på, og jeg spurte om lov til å starte prosessen med å utlyse økonomi- og administrasjonsstilling.

— Jeg hadde ingen anelse om dette omfanget så jeg begynte med å få kartlagt dette, forteller Haugen til adressa.no.

Dette er pressemeldingen Olavsfestdagene sendte ut kl. 15.30 i dag.

Årets resultat

På møte 5. september ble styret orientert om anstrengt likviditetssituasjon og tok umiddelbart kontakt med det offentlige og orienterte stifterne om den urovekkende situasjonen. Foreløpig prognose for årets festival viser et negativt årsresultat på kr. 6,8 millioner kroner. Det hefter fortsatt usikkerhet til størrelsen på underskuddet.

Dette er en situasjon som styret tar svært alvorlig. Styret tar ansvar og har iverksatt et arbeid for å kartlegge hvordan dette har oppstått. Styret arbeider nå intensivt for å begrense skadene når det gjelder både ansatte og kreditorer. Det er innført betalingsstopp. Styret prøver å få til en frivillig ordning i forhold til kreditorene. Det vil ta 2-4 uker å få utredet dette. Her er man også avhengig av støtte fra de offentlige bidragsyterne. Hvis ikke styret lykkes med dette må festivalen melde oppbud.

Så langt er det klart at det store underskuddet hovedsakelig skyldes økte arrangementskostnader. Styret må konstatere at det her har vært mangelfull kostnadskontroll og svikt i interne rutiner. Billettsalget var omtrent som budsjettert. Det ble solgt 42.389 billetter. Man fikk inn noe mindre sponsorinntekter enn året før.

Styreleder og direktør var i et møte i kulturdepartementet 10. september. Departementet har bedt styret gi en skriftlig redegjørelse for situasjonen og forslag til tiltak som skal settes i gang.

Regnskap 2007 og moms-saken

Det tok lang tid å få ferdig regnskapet for 2007 pga korrigering av moms på sponsorinntekter. Nå er regnskapet klart og viser et underskudd på kr. 287.000

Olavsfestdagene tok selv initiativ til å rydde opp i moms-saken og de korrigerte tallene er nå ferdige. Festivalen skylder kr. 463.000 i moms over tre år 2005-07. Dette er tatt med i 2007-regnskapet. Stiftelsen har etter dette en negativ egenkapital på kr. 811.000.

Det har krevd store ressurser å få på bordet de korrigerte moms-tallene. Dette har nok medvirket til årets mangelfulle økonomistyring.

Framtidsvyer

Den nye direktøren Randi Wenche Haugen håper at festivalen kan reddes. Olavsfestdagene er en merkevare som representerer store verdier for byen og regionen og har stort potensial. En fullstendig opprydning både i forhold til struktur og gjennomføring må imidlertid til. Styret ønsker å få til en løsning der Olavsfestdagene kan føres videre. Vi har allerede mottatt signaler om at både offentlige bidragsytere og sponsorer vil vurdere om de kan støtte oss i dette.

Publisert:

Del: