Styret i Oslo-Filharmonien melder at Odd Sverre Gullberg er engasjert som midlertidig direktør for orkesteret. Gullberg, som har bakgrunn blant annet fra Norsk Hydro, vil tiltre stillingen 5. februar. Han vil være midlertidig direktør fram til en permantent leder er på plass. “Odd Sverre Gullberg har i tillegg til en imponertende profesjonell merittliste, en genuin interesse for klassisk musikk” kan man lese i pressemeldingen.

Oslo Filharmonien på byen (Foto: OFO)

Pressemeldingen fra Oslofilharmonien lyder som følger:

“Styret har engasjert Odd Sverre Gullberg som midlertidig direktør i Oslo-Filharmonien.

Odd Sverre Gullberg har omfattende norsk og internasjonal toppledererfaring, senest som øverste ansvarlig for Hydro Americas (Nord- og Sør-Amerika) med ansvar for 6.000 ansatte.

Sist kom han fra stillingen som leder av World Business Council for Substainable Development i Geneve som innebar en lang rekke internasjonale verv i FN-organer og regjeringsoppnevnte utvalg.

Odd Sverre Gullberg har i tillegg til en imponerende profesjonell merittliste, en genuin interesse for klassisk musikk. Han har dertil inngårende kjennskap og kunnskap om Oslo-Filharmonien. I 1987-88 da Oslo-Filharmonien innledet sitt samarbeid med Hydro, var Gullberg hovedansvarlig for fremforhandling av avtalen. I de kommende årene, fulgte han på nært hold orkesterets store suksesser i inn- og utland.

Odd Sverre Gullberg tiltrer 5. februar d.å. Han vil være midlertidig direktør til en permanent leder av Oslo-Filharmonien er på plass.

Odd Sverre Gullberg er for tiden i USA. Han vil derfor ikke være tilgjengelig før tiltredelsen.”

Publisert:

Del: