Spesialenheten for politisaker har kommet frem til sin kjennelse i Obiora-saken. Alle de fire politimennene er frikjent. I den 19 sider lange kjennelsen gjennomgås detaljene i pågripelsen, transporten til sykehuset og sakkyndig vurdering av dødsårsaken. Samvirkelagets Don Martin kaller beslutningen arrogant. – Jeg burde ikke vært sjokkert, men merker jeg blir det likevel, sier han til Ballade. – Spesialenhetens vedtak gir en uakseptabel og kritikkverdig aksept av politiets maktbruk, mener advokat Abid Q. Raja.

Politi_skilt

Av Bjørn Hammershaug

Om dødsårsaken heter det: Spesialeneheten anser at død har inntrådt som følge av en kombinasjon av flere faktorer. Surstoffmangel eller oksygenunderskudd antas å ha oppstått som følge av pusteproblemer etter press mot halsen, egne anstrengelser for å motsette seg pågripelsen, plassering i mageleie over noe tid og at politiets maktanvendelse for å holde han nede og i ro har gitt press mot hardt underlag.

Spesialenheten har kommet frem til at saken henlegges for tre av politibetjentene etter bevisets stilling, mens saken mot den fjerde betjenten henlegges da intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenheten er likevel av den oppfatning at politiet bør ”vurdere om omtaler i rettsmedisinsk og akuttmedisinsk litteratur om kvelningsdød hos agiterte og kjempende personer som motsetter seg inngripen fra politiet og som legges mageleie mv. kan gi grunn til presiseringer i opplæringsmateriell eller rundskriv”.

Spesialenheten mener også at politiet bør vurdere slike presiseringer vedrørende transport av liggende personer i den type kjøretøy som er omtalt i saken.

Don Martin: Arrogant

— Jeg burde ikke vært sjokkert eller overrasket, men jammen blir jeg det likevel, sier en lettere oppgitt Samvirkelagets Don Martin til Ballade i dag.

— Dette er helt håpløst, men vi visste jo det ville bli sånn. Slik sett er dette vedtaket en bekreftelse på det vi har sagt hele tiden.

Han understreker at han ikke har lest hele kjennelsen, men har lest selve vedtaket der en er frifunnet da intet straffbart forhold anses bevist, mens saken mot de tre andre betjentene er henlagt etter bevisets stilling.

— Hvor mye mer klart kan du si det, spør Martin retorisk. – Her er det åpenbart at den ene, sjåføren, ikke har skyld, mens de tre andre slipper fordi de er politi.

Han er usikker på hva mer Samvirkelaget kan gjøre i denne saken, men sier at de bør ”finne på noe”.

Fornøyd med å ha skapt debatt

— Jeg er uansett veldig stolt av det vi har fått til. Veldig mange som ikke visste noe om denne saken på forhånd har fått vite om den nå. Jeg håper bare flere kan reagere, sette seg skikkelig inn i saka og protestere, sier Martin.

Han trekker frem den nystartede organisasjonen Respekt i Trondheim, som i følge ham er dannet av folk som er opptatt av denne saken.

— Vi er fornøyd med det vi har gjort, selv om det ikke hjalp. Jeg mener politiet med dette vedtaket viser en voldsom arroganse.

— Det er bare i politiets logikk at de kan late som folk virkelig skal tro på dette her, avslutter Don Martin til Ballade.

Raja: Uakseptabel og kritikkverdig aksept av politiets maktbruk

I en uttalelse som Ballade har fått fra advokat Abid Q. Raja, som bistår familien til Eugene Eijke Obiora, heter det:

— Spesialenhetens vedtak gir en uakseptabel og kritikkverdig aksept av politiets maktbruk. Maktbruken i denne saken går langt utover den handlingsrom vi kan godta at politiet skal ha. Politiet har selvsagt et handlingsrom i forhold til maktanvendelsen de kan benytte, men samme grad av handlingsrom har en ikke i forhold til bevisvurderingen i ettertid om makten brukt var riktig eller kritikkverdig og straffbar.

— Spesialenhetens vedtak bærer preg av selektiv vektlegging av noen vitner mer enn andre. Vi tror allmennheten vil ha vanskeligheter med å slå seg til ro med at kollegaer renvaskes ubetinget, mener advokat Raja. Han legger til at Obioras familie har besluttet å påklage videre til Riksadvokaten.

— Familien fester lit til at Riksadvokaten vil være mer prinsipielle, og vil kunne vurdere politimennenes handlinger mer objektivt, etter vanlige bevisregler, og ikke favorisere i en eller annen retning, sier Raja.

Les hele kjennelsen her.

Publisert:

Del: