Oslo Sinfonietta under ledelse av Christian Eggen urfremfører verket “Objects of Desire” onsdag 11. oktober kl. 19:30 i Universitetets Aula i Oslo. Konserten er en del av Ultima-festivalen.

Eivind Buene (foto: LR/NMI

Siden oppstarten i 1985 har Oslo Sinfonietta fremført ny ensemblemusikk i Norge. Gjennom en lang rekke bestillinger har ensemblet stimulert til nyskapning innen norsk samtidsmusikk, samtidig som de har presentert klassikere og nye verker fra europeisk samtidsmusikk. Kunstnerisk leder er Christian Eggen, som også dirigerer årets Ultimakonsert.

Olga Neuwirths verk Hooloomooloo er skrevet for en sinfoniettabesetning oppdelt i tre grupper. I tillegg til instrumentalensemblet, hører vi forhåndsinnspilte lyder fra høyttalere i ensemblet. Neuwirth, født i Østerrike i 1968, har en meget personlig skrivemåte, som er blitt svært etterspurt i det internasjonale musikklivet. Hun har levert verker til flere av de største institusjonene og festivalene i Europa.

Det andre verket på denne konserten er Amers av festivalkomponisten Kaija Saariaho. Saariaho har arbeidet mye i krysningspunktet mellom elektronikk og klassiske instrumenter, og i dette krysningspunktet befinner også Amers seg. Stykket er en cellokonsert, hvor orkesteret består av blåsere, slagverksinstrumenter, tasteinstrumenter og elektronikk. Solist er ensemblets egen cellist Hans Josef Groh.

Kveldens urfremføring er Objects of Desire, skrevet av Oslo Sinfoniettas huskomponist Eivind Buene. Gjennom to år har han arbeidet tett sammen med musikere og dirigent, og skrevet flere verker for ensemblet. Dette verket er en videre utarbeidelse av en problemstilling Buene har jobbet med i Oslo Sinfonietta, nemlig forholdet mellom solister og ensemble. Denne gangen samarbeider han med Christian Wallumrød, som er en høyt respektert utøver innen jazz og improvisasjonsmusikk. I en alder av 28 år har Wallumrød en rekke plateutgivelser bak seg, blant annet på ECM med Christian Wallumrød Trio. Objects of Desire er en konsert for Wallumrød på Fender Rhodes elpiano, og elektrisk ensemble. Resultatet blir et musikkstykke hvor improviserte og uavklarte partier trenger seg inn i partiturets forhåndsbestemte form.

Publisert:

Del: