Trondheim Jazzfestivals styre har bestemt at festivalperioden endres fra og med 2007. De foretar denne endringen i et forsøk på å mobilisere publikum i større grad. Trondheim Jazzfestival vil heretter bli arrangert på forsommeren. De satser nå på et nærmere samarbeid med Nattjazz i Bergen.

Legopulver (Trondheim Jazzfestival)

Til neste år blir festivalen i uke 22, i perioden 28. mai og 2. juni.

— Fra 2004 har festivalen vært berammet uke 35, men erfaringene har vist at dette er en vanskelig tid å mobilisere publikum, heter det i en melding fra festivalen.

— Etter en lang festivalsommer, virker det som om publikum er mettet av inntrykk ved semesterstart. Uke 22 ligger i månedsskiftet mai/juni, og er normalt en tid da det er rolig på konsertfronten i Trondheim. En flytting av festivalen vil gjøre “musikkfestivalåret” i Trondheim ryddigere, mener styret i Trondheim Jazzfestival.

De henviser også til at Nattjazz i Bergen i en årrekke har hatt suksess med sin festival i cirka samme periode.

Trondheim Jazzfestival håper også at denne samkjøringen av festivalperiodene kan åpne opp for et programsamarbeid mellom Bergen og Trondheim.

Publisert:

Del: