Åse Hedstrøm ble lørdag valgt til første kvinnelige styreleder i TONO, Susanna Wallumrød ble valgt inn på fri plass som uorganisert andelshaver.

Åse Hedstrøm (Foto: Jan Espen Storo/TONO)

Årsmøtet til TONO skjedde lørdag 6. juni og ble det første der alle TONOs stemmeberettige andelshavere hadde rett til å delta.

Ordningen avløser en 80 år gammel tradisjon med et representantskap, der bare medlemmer i en av gruppeforeningene Komponistforening (NKF), Norsk Forening For Komponister og Tekstforfattere (NOPA) og Norsk Musikkforleggerforening (NMFF) har vært valgbare til styret.

61 andelshavere stemte inn Åse Hedstrøm fra NKF som TONOs første kvinnelige styreleder etter 80 år. Hedstrøm avløser Håkon Berge. Leif Dramstad fra NMFF ble valgt til styrets nestleder.

Alle forslagene til valgkomiteen fikk gjennomslag, med unntak av Mira Craig som ble nominert på fri plass som fri representant. I stedet ble Susanna Wallumrød stemt inn på den plassen. Wallumrød er eksempel på en andelshaver i TONO som ikke er organisert i en av gruppeforeningene, og er den første uavhengige andelshaver som har plass i TONOs styre.

Slik ser TONOs nye styre ut:

Fra NOPA:
— Ragnar Bjerkreim
— Ingrid Kindem
— Lars Martin Myhre (1. vara)
— Hilde Louise Asbjørnsen (2. vara)

Fra NKF:
— Åse Hedstrøm
— Asbjørn Schaathun
— Synne Skouen (1. vara)
— Wolfgang Plagge (2. vara)

NMFF:
— Unni Boretti
— Leif Dramstad
— Ken Ingwersen (1. vara)
— Lisbeth Frøystadvåg (2. vara)

Fri plass:
— Susanna Wallumrød
— Bendik Hofseth
— Henning Kvitnes
— Anders Odden (vara)
— Heidi Køhn (vara)
— Jon-Willy Rydningen (vara)

Publisert:

Del: