Øyafestivalen får fra 2008 knutepunktstatus og et statstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på kr 1 565 000 kroner. Som følge av knutepunktstatusen skal staten oppnevne to medlemmer til styret for festivalen.

Øya_logo08

Line Endresen, tidligere daglig leder av BRAK og nå ansatt i Gramart og Silvia Tofte, prosjektmedarbeider i ROSA, dansk rocksamråd blir statens representanter.

Øyafestivalen ble startet i 1999 og ble første gang arrangert i Middelalderparken i Oslo i 2001. Festivalen har som målsetning å bli den viktigste festivalen for pop/rock i Norge og en av de viktigste i denne delen av Europa. Festivalen skal bl.a. fremme interessen for norsk musikk. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til knutepunktinstitusjoner skal fordeles mellom offentlige tilskuddsparter med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen. Oslo kommune dekker i dette tilfelle regionens tilskuddsandel med et tilskudd på 1 043 000 kroner.

Dette iflg. en pressemelding fra KKD.

Publisert:

Del: