Kongsberg Jazzfestival har avholdt representantskapsmøte og valgt nytt styre og programkomitè. Planleggingen for Kongsberg Jazzfestival, som foregår fra 2. – 5. juli 2003, er i full gang under ledelse av ny daglig leder, Martin Revheim.

Martin Revheim 2 (foto: Øyvind Holen)

Kongsberg Jazzfestival har avholdt representantskapsmøte og valgt nytt styre og programkomitè.

Den nye styrelederen, Anne Toril Kasin (39) er utdannet lærer, og jobber i det daglige på opplæringsavdelingen ved Kongsberg Simrad og har ellers en allsidig bakgrunn fra blant annet Siemens, Kongsberg Handelstandsforening og Nufseriet. Kasin ble bitt av jazzbasillen da hun deltok som sponsor fra Handelstandsforeningen på begynnelsen av 90-tallet og har siden da vært en sentral skikkelse i jazzmiljøet.

Sammen med seg i det nye styret har hun nesteleder Else Irene Hansen (til daglig økonomidirektør i Essilor Norden), Lars Ljosland (daglig leder ved EnergiMølla og utdannet ved Kulturlinja på Høgskolen i Bø), Lars Bjørnstad (konsulent og med bred styreerfaring både fra næringsliv og frivillige organisasjoner) og Dag Otter Johansen (redaksjonssjef i Asker og Bærums Budstikke). Vararepresentanter ble Ingvild Røsholt og Petter Hoen.

Programkomitèen ledes også i år av jazzorakelet Tor Dalaker Lund (lektor). Til å legge et allsidig program for neste års festival har han med seg Ivar Grydeland (musiker), Morten Engebretsen (musiker), Per Gustavsen (Høgskolen i Buskerud) og Kari-Anne Stenberg (tidl. Kirkelig Kulturverksted).

Publisert:

Del: