Mezzosopran Randi Stene og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munch-museet valgt inn i musikkonkurransens styre.

Lise Davidsen mottok prisen av H.M. Dronning Sonja Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Randi Stene, internasjonalt anerkjent mezzosopran og direktør ved Munch-museet;Stein Olav Henrichsen er valgt til nye medlemmer i styret for stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Birger Magnus, som også er styreleder i NRK, er gjenvalgt for en ny periode. For øvrig utgjøres styret av leder Einar Solbu og Ingrid Stange.

Det er konkurransens råd som velger medlemmene til styret. Rådet er sammensatt av representanter fra stifterne bak konkurransen: Den Norske Opera&Ballett, Oslo-Filharmonien, Lindemans Legat, Norges musikkhøgskole, Norsk Rikskringkasting, Norsk Tonekunstnersamfund og Kunsthøgskolen i Oslo. Hvert styremedlem velges for fire år og kan gjenvelges én gang.

Om konkurransen
Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse arrangeres annethvert år for sangtalenter fra alle verdensdeler. I tillegg tilbys et program med mesterklasser og konserter i løpet av konkurransedagene. Konkurransen arbeider kontinuerlig for å gi talenter muligheter for å eksponere seg og er en døråpner for innpass i den profesjonelle musikkverden.

Stiftelsens institusjonelle samarbeidspartnere utgjøres av Den Norske Opera & Ballett, NRK, Oslo-Filharmonien, Norges musikkhøgskole og Det kongelige hoff.

Den neste konkurransen gjennomføres i Oslo, 8.-18. august 2017.

Publisert:

Del: