Organisasjonen tok også tilbake sitt fulle navn etter to år som kun AKKS på landsmøte i helgen.

Hege Haukeland Liadal er ny nystleder i AKKS Norge

AKKS Norge avholdt landsmøte helgen 28.-29.mai på Gardermoen og organisasjonen valgte nytt styre.

Rhiannon Edwards fortsetter som styreleder etter hun ble valgt inn i november 2015. Med med seg i styret får hun tre nye navn til organisasjonen;

Ny nestleder er Hege Haukeland Liadal. Hun er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, fra Rogaland og sitter i Familie – og kulturkomiteen. Liadal har også hatt en rekke andre verv innen helse og kultur.

Kjartan Nysveen Vagle er musiker og student ved BI og går inn som sentralstyremedlem, mens Ingunn Sand, daglig leder i JM Norway blir styrets vara.

De øvrige styremedlemmene i AKKS Norges landsstyre er styrelederne i organisasjonens lokale avdelinger, AKKS Trondheim, AKKS Bergen, AKKS Stavanger, AKKS Kristiansand og AKKS Oslo.

Landsmøtet vedtok også å ta tilbake sitt fulle navn AKKS Norge etter to år som kun AKKS, nettopp for å tydeliggjøre at dette er en nasjonal organisasjon.

Publisert:

Del: