John G. Bernander er gjenoppnevnt som styreleder for perioden 2018-2020.

John G. Bernander

Det ble torsdag oppnevnt nytt styre for Talent Norge AS for perioden 2018-2020. De tre eierne – staten v/Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – har lagt vekt på å beholde en god balanse mellom kunstfaglig kompetanse og forretningsmessig, økonomisk og juridisk kompetanse i styret.

– Jeg mener det oppnevnte styret vil sørge for at det gode arbeidet til det forrige styret kan videreføres. Samtidig får vi inn ny kunstfaglig kompetanse fra ulike kunstfelt. Jeg er også glad for at styreleder John G. Bernander har takket ja til å lede styret i en periode til, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding

Det nye styret til Talent Norge AS er:
Styreleder:
John G. Bernander, Vest-Agder (gjenvalg). Selvstendig næringsdrivende, tidligere kringkastingssjef i NRK og administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Styremedlemmer:
Audhild Dahlstrøm, Nordland (ny). Tidligere daglig leder for Stiftelsen Artica Svalbard.
Bjørn Olav Ragnar Øiulfstad, Oslo (gjenvalg). Advokat og daglig leder i Stiftelsesforeningen.
Cecilie Broch Knudsen, Oslo (gjenvalg). Billedkunstner og styreleder for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Trafo Kunsthall.
Ingrid Røynesdal, Oslo (gjenvalg). Direktør i Oslo-Filharmonien.
Siren Nøkling Sundland, Hordaland (ny). Konserndirektør Operasjonelle tjenester i Sparebanken Vest og styreleder for Den Nationale Scene.
Sveinung Golimo, Akershus (ny). Tiltrer stillingen som sjef for Nordisk Film Production Norge til høsten, kommer fra jobben som avdelingsdirektør for utvikling og produksjon ved Norsk filminstitutt.

Publisert:

Del: