NOPA utlyser stipend til utvikling av musikkdramatiske pilotprosjekter.

Karoline Krüger, © Marte Rognerud

NOPA utlyser tre stipend på 60 000 kroner hver til utvikling av musikkdramatiske pilotprosjekter av populærmusikalsk karakter. Med musikkdramatiske prosjekter menes musikal eller teatermusikalsk forestilling hvor musikken har en sentral og handlingsdrivende funksjon i det sceniske uttrykket.

– Musikkteateret er en sjanger som er i sterk vekst, og mange komponister syns det er interessante rammer å arbeide innenfor. Samtidig er det er en krevende og tidskrevende arbeidsform. Derfor syns vi i NOPA at det er viktig å kunne bidra økonomisk i startfasen, sier Karoline Krüger, styremedlem i NOPA, til Nopa.no.

Søker må være tekstforfatter eller komponist, og stå som prosjektleder for søknaden. Både komponist og søker må kunne vise til profesjonelt virke av høy kvalitet. Både NOPAs medlemmer og andre kan søke.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: