Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet erstatter det gamle bransjerådet med et nytt råd for kulturnæringene. Målet er økt omsetning og eksport og større inntekter i norske kreative næringer.

Det nye rådet skal oppnevnes etter innspill fra aktørene selv. Utenlandske representanter kan oppnevnes, og i følge pressemeldingen er nordisk deltakelse særlig interessant.

– Målet er et sterkere grunnlag for å skape mer kultur og at flere kan leve av kunstnerisk inntekt, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding. Hun understreker også et ønske om å øke eksport av kunst og kultur.

 – Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Derfor oppnevner vi det nye rådet, sier næringsminister Monica Mæland i samme pressemelding. Videre vektlegger hun kultursektorens potensiale som eksportvare og næring når veksten i oljesektoren avtar.

– Vi er ute etter spydspissene som jobber i både de nasjonale og internasjonale markedene, sier næringsministeren.

Bransjene inviteres til å komme med innspill til rådsmedlemmer, forslag til dagsorden samt temaer og problemstillingen. Det satses på å lansere rådets medlemmer i slutten av mai. Innspill kan sendes til postmottak@kud.dep.no.

Publisert:

Del: