Norsk kulturråd består av 13 medlemmer, herunder fire medlemmer valgt av Stortinget og ni oppnevnt av Kongen. Stortinget valgte igår det nye Norsk kulturråd for perioden 2005-2008. Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein er i statsråd idag gjenoppnevnt som leder. Her kan du lese listen over medlemmer i Kulturrådet.

Norsk kulturråd (logo)

Stortinget har den 16. november 2004 valgt følgende medlemmer med varamedlemmer:
Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein gjenoppnevnt som leder av Norsk kulturråd for neste fireårsperiode. Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstadhaug, er oppnevnt som nestleder.

Rådgiver Aina Holst, Ny Ålesund (ny)
Varamedlem: Høgskolelektor Leif Værum Larsen, Stavanger (ny)
Kulturist Hallgrim Berg, Ål (ny)
Varamedlem: Tidligere stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim, Moss
Ansvarlig utgiver Knut Haavik, Oslo (ny)
Varamedlem: Daglig leder Kristin Aase, Oslo (ny)
Førsteamanuensis Theo Koritzinsky, Oslo (ny)
Varamedlem: Ordfører Lars Lauvhjell, Søndeled (ny)

I statsråd i dag 17. desember, er i tillegg følgende medlemmer oppnevnt:

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Oslo
Varamedlem: Billedkunstner Arild Bergstrøm, Fjaler
Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstadhaug (ny)
Varamedlem: Direktør Torunn Herje, Rørvik (ny)
Direktør Ottar Grepstad, Volda (ny)
Varamedlem: Forfatter Cecilie Løveid, København (ny)
Regissør Bentein Baardson, Oslo (ny)
Varamedlem: Professor Anne Grete Eriksen, Oslo (ny)
Dekan Per Kvist, Bergen
Varamedlem: Tekstilkunstner Aslaug Juliussen, Karasjok (ny)
Høgskolelektor Nazneen Khan Østrem, Oslo (ny)
Varamedlem: Fylkeskultursjef Frode Sannum, Lillehammer (ny)
Konsulent Bergliot Jonsdottir, Bergen (ny)
Varamedlem: Daglig leder Vegar Snøfugl, Trondheim (ny)
Rektor Aud Folkestad, Stranda (ny)
Varamedlem: Konsulent Linda Beate Randal, Kirkenes (ny)
Rektor Liv Sandven, Trondheim (ny)
Varamedlem: Fylkespolitiker Oddleiv Olavsen, Bodø (ny)

De to siste medlemmene med varamedlemmer er oppnevnt etter forslag fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Publisert:

Del: