Høgskolen i Telemark, avdeling Bø, tilbyr fra høsten 2006 et nytt fleksibelt deltidsstudium i kulturformidling og ledelse, det tidligere studiet Musikk- og kulturadministrasjon heter nå Kulturformidling og ledelse. Studiet retter seg mot ansatte i kommunal og fylkeskommunal kultursektor, mot private og offentlige musikk- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner og mot arrangører. Studiet vil også være relevant for folk med kunstnerisk og/eller pedagogisk bakgrunn og for de som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Høgskolen i Telemark, Bø

Kulturformidling og ledelse vil bli delt i følgende temaer:

— Kulturadministrasjon og ledelse
— Kulturformidling
— Kulturarrangering

Studiet er delt i to moduler:

Modul I 3489 : Kultur – og musikkadministrasjon (30 studiepoeng)
Modul II 3494 : Kultur og leiing (30 studiepoeng)

Modul I som igangsettes fra høsten 2006 tar utfordringen kulturadministratorer møter i dagens kulturliv.

Temaer er:
— kultur og administrasjon basert på tverrfaglig arbeid innen musikk – og kulturadministrasjon og innføring i kulturteori
— formidling av kultur: konsert- og kulturarrangering
— personaladministrasjon
— sponsing og økonomi
— forvaltning
— kulturliv, organisasjoner og støtteordninger

Modul II som igangsettes høsten 2007 har hovedfokus på kultur og ledelse og er andre og avsluttende del av dette lederstudiet innen kulturarbeid. Påbygningsenheten gir innføring i klassisk lederteori, management og coaching og kulturelle ledelsesverktøy.

Studiet vil være aktuelt for folk fra mange forskjellige sider av kulturlivet. Studiet retter seg mot ansatte i kommunal og fylkeskommunal kultursektor, mot private og offentlige musikk- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner og mot arrangører. Studiet vil også være relevant for folk med kunstnerisk og/eller pedagogisk bakgrunn og for de som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Studiet er lagt opp slik at det er mulig å kombinere studiet med fulltidsarbeid med bare fire samlingsuker i Bø i løpet av to semestre. Innkvartering på campingplass er rimelig med høy standard. Det sosiale miljøet på samlingene er gode med felles middag. Kulturstudiene i Bø har ført til nye spennende kulturnett som studentene selv skaper på fritiden. Og mange av de tidligere studentene er i dag langt fremme i det offentlige kulturbildet.

For mer informasjon og søknadsskjema:
Se www.hit.no/kultur

Søknadsfrist er 1.mai 2006

Publisert:

Del: