Kulturrådet har revidert ordningen. Nye regler gjelder fra 2018.

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger i Kulturfondet har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

Støtten gis til utgiver av album på en varighet av minst 25 minutter, etter utgivelse og er per i dag satt 90 000 kroner. Rundt 40 prosent av søknadene innvilges.

Revisjon
I november inviterte Kulturrådet til et innspillsmøte om ordningen. Administrasjonen hadde i tillegg møter med flere ulike søkere til ordningen. Møtene ga grunnlag for en intern gjennomgang, og torsdag la rådet frem de nye retningslinjene.

– Alle innspill og tilbakemeldinger har blitt vurdert og diskutert, men det har ikke vært mulig å imøtekomme alle endringsforslag. På bakgrunn av gjennomgangen og de erfaringene administrasjonen og utvalget har gjort seg, er ordningen justert noe, skriver rådet på sine nettsider.

Les også: – En respirator for plateselskap

De viktigste nye endringene er:
Det er innført krav til at det er den som står for utgivelsen som søker. Dette følges av en opplysningsplikt og krav om avtale for utgiver overfor mastereier og/eller artist, i de tilfeller der utgiver ikke eier masteren.

Søknaden skal sendes umiddelbart etter utgivelse og senest innen seks måneder fra utgivelsesdato. Søknader kan sendes inn fortløpende.

Det vil ikke være mulig å søke på bakgrunn av ordinære samleutgivelser eller gjenutgivelser av allerede tilgjengelig materiale. Men å søke støtte for samleutgivelser som inneholder vesentlig nytt materiale og gjenutgivelser av utilgjengelig materiale vil være mulig.

Vurderingskriteriene er også utvidet. Kunstnerisk kvalitet beholdes som det viktigste kriteriet, sammen med teknisk- og produksjonsmessig kvalitetog profesjonalitet i innspilling, utgivelse og formidling. 

Det spesifiseres også at den samlede prioriteringen av søkere legges det vekt på mangfold i sjanger, uttrykk og bredd blant utgiverne.

Søknadene vil fortsatt bli behandlet behandle av Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte, som oppnevnes av Norsk kulturråd.

Søknadsskjema vil bli oppdatert senere i februar. De nye retningslinjene finner du her.

Publisert:

Del: