Rundt trehundreogfemti lesere av Ballade har nå uttrykt sin uforbeholdne støtte til Erling Sandmos opprop. Blant underskriverne finner vi bl.a. Anne Grete Preus, Andreas Hompland og Fredrik Engelstad, komponistene Jøran Rudi, Jon Øivind Ness, Håkon Berge, Karl Seglem, Ragnhild Berstad, Geir Johnson og Bent Åserud – samt en rekke fremtredende akademikere og kulturarbeidere.

149) Jeg støtter oppropet.

Jøran Rudi, komponist og leder for NoTAM – Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk.

151) Jeg støtter oppropet!
Marius Skjølaas, kantor og kordirigent

152) Eg stør oppropet. Me har nok gallup-formaterte pludre-kanalar.
Eilif Gundersen, Ål, musikar, leiar i Norsk lur- og bukkehornlag

153) Nei til et Norge i tabloidformat!
Knut Mork, Oslo

154) Jeg støtter oppropet!
Gro Morken Nilssen, stud.psychol, Universitetet i Tromsø.

153) Jeg støtter oppropet !!!
Med beste hilsen
Anne Grete Preus.

154) Fagforum for bibliotekarer i videregående skole i Oslo støtter oppropet. Se vårt innlegg i Aftenposten aften torsdag 19.10.00 om Poesien i NRK.
For Fagforum: Anne Cathrine Voss og Andrea Gaarder.

155) På vegne av vanvittig mange: Alarm!
Frida Gullestad, filosofistudent og frilansjournalist.

156) Jeg søtter oppropet for P2 som kulturkanal.
Tone Agasøster.

156) Jeg støtter oppropet så absolutt: Nei til ødeleggelse av P2 som kulturkanal.
Bjørg Waage.

158) Full støtte til oppropet!!
Gunnar Sæbø, mediesosiolog og forsker ved Universitetet i Oslo
(“There is no science worthy of the name which does not end in art.” – Emile Durkheim, 1917)

159) Jeg støtter oppropet.
Ingunn Hungnes.

160) Oppropet støttes.
Kjetil Solvik, studiesjef, Norges musikkhøgskole.

161) Eg støttar oppropet.
Knut Rinden, bluesgitarist.

162) Jeg vil gjerne støtte protesten mot nedleggelsen av de viktige kulturprogrammene på P2.
Professor Helge Rønning, leder i avd. for media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

163) Hei, Jeg støtter oppropet som protesterer mot raseringen av kulturtilbudet til NRK P2.
Mvh. Nini Ebeltoft, dokorgradsstipendiat, senter for teknologi, innovasjon og kultur, TIK-senteret, Universitetet i Oslo.

164) Jeg støtter oppropet.
Halvor Fauske, professor, Høgskolen i Lillehammer.

165) Jeg støtter oppropet mot nedlegging av Kritikertorget og den generelle nedbygginga av kulturen i NRK!
Med vennlig hilsen Yngve Nordgård, stud. philol. og musikkskribent i Ny Tid.

166) Jeg støtter oppropet for å sikre oss mot en ytterligere kommersialisering og ”amerikanisering” av norsk debatt- og kulturliv.
Bjørn Olav Knutsen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

167) Jeg støtter P2 oppropet!
Truls Helweg, rektor SFGD, styreleder, Oslo Jazzfestival.

168) Jeg gir min fulle tilslutning til oppropet!
Grethe Imerslund, høgskolelektor, Hamar.

169) Alt kan ikkje vere underhaldning! Eg stør oppropet.
Baard Hekland, hovudfagsstudent statsvitskap, Universitetet i Tromsø.

170) Eg stør oppropet.
Jardar Eggesbø Abrahamsen.

171) Jeg støtter Sandmos opprop.
Jon Øivind Ness, komponist.

172) P2 som kultur-kanal må bestå !
Tormod Skauge, hovedfagsstudent, biofysikalsk kjemi, Universitetet i Bergen.

173) Eg støttar oppropet
Erlend Aambø Langvatn, student ved NTNU.

174) Kultur: det er å dyrke. Jeg støtter oppropet.
Ingrid Hoel Frøseth , gårdbruker.

175) Full støtte!!!
Birgit Christensen, marknadssjef, Det Norske Samlaget.

176) Jeg støtter oppropet.
Hilde Heger

177) Jeg støtter oppropet mot nedbygging av P2 som kulturkanal.
Tone Hellesund, stipendiat, seksjon for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.

178) Jeg støtter oppropet.
Siv Hofsvang, utstillingskoordinator, Galleri F 15.

179) Jeg støtter oppropet!
Tone Kolaas, daglig leder, Vinterspillene på Lillehammer.

180) Noe av det jeg lurer på er – hvordan kan NRK, som sender ”twentyfour-seven” i tre kanaler – i det hele tatt vurdere å redusere kulturtilbudet?
Jarle Strømodden.

181) Jeg støtter oppropet.
Ragnhild H.W. Sørensen, kontorsekretær, Norsk filmklubbforbund, Oslo.

182) Jeg støtter oppropet mot NRK P2s rasering av kulturkanalen.
Vennlig hilsen Ragnhild Sollund, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning.

183) Jeg skriver herved under på at jeg er med i aksjonen mot nedleggelse av Kritikertorget.
Med vennlig hilsen Bente Hennie Hansen, Informasjonsavdelingen, Universitetet i Oslo.

184) Hei, jeg støttet aksjonen en gang, men navnet mitt uteble fra listen, så jeg støtter P2 aksjonen en gang til:-)
Da må det vel hjelpe?!
Hilsen Trygve Myhre.

185) Full støtte fra frilansjournalist
Siri Anniken Tveita, Oslo!

186) Jeg støtter P2 oppropet, fullt og helt!
Ragni Indahl, redaksjonsmedlem i tidskriftet ARR.

187) Oppropet tiltredes!
Håkon Berge, komponist og styreformann i TONO.

188) Jeg støtter oppropet!
Vennlig hilsen Hallgjerd Aksnes, Institutt for musikk og teater, Universitetet i Oslo.

189) Jeg støtter oppropet om P2s kulturpolitikk.
Fredrik Engelstad.

190) Jeg støtter oppropet!
Sissel Breievne, Forlagsredaktør.

191) Jeg støtter oppropet!
Yngve Sporild Hanssen, organist.

192) Jeg støtter oppropet.
Anne-Lise Seip, professor em., Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

193) Jeg støtter oppropet.
Tiril Broch Aakre.

194) Jeg støtter oppropet.
Haakon Vinje, korrekturleser og skoleelev, Oslo katedralskole.

195) Jeg slutter meg uten videre til dette svært viktige oppropet mot tiltagende banalisering av mediene – nå også Kulturkanalen P2
Helle Kaarem, billedkunstner og administrator av Kunstnersenteret Can Serrat, Barcelona.

196) Jeg støtter oppropet!!
Vera Schwach, historiker og forsker ved Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning, Oslo.

197) Eg støttar oppropet om å halde oppe og vidarutvikle programma i kulturkanalen P2.
Helge Skurtveit, bibliotekar og skribent.

198) Undertegnede støtter oppropet.
Torhild Viken, seniorredaktør, De norske Bokklubbene.

199) Jeg støtter oppropet!
Hilsen Skram, keyboardist i den norske etno-folk-gruppa Føyk.

200) Jeg støtter oppropet.
Hilsen fotograf Jorunn Solli.

201) Hei, jeg har skrevet meg på oppropet. Stå på fra oss begge.
Bernt Hagtvet, professor og skribent
Guri Hjeltnes, United Nations Studies at Yale University, USA.

202) Jeg støtter oppropet
Med hilsen Ann Tove Manshaus.

203) Jeg støtter oppropet.
Ture Schwebs, Høgskolen i Bergen.

204) Vi støtter oppropet!
Kjetil Bjørgan og Ingeborg Kværne.

205) Min støtte!
Mvh. Mette Vold, TV-fotograf.

206) Ja, jeg støtter oppropet!
Maja Bjørgum Larsen.

207) Jeg støtter oppropet mot nedskjæring av seriøs kulturformidling i NRK P2.
hilsen Jørgen Lund, freelance kunsthistoriker.

208) Jeg støtter oppropet!
Kristin Asdal, stipendiat, Senter for innovasjon, teknologi og kultur, Universitetet i Oslo.

209) La kulturen leve!
Marianne MacDonald, forskningsstudent.

210) Jeg støtter så absolutt oppropet!
Maria Dahl, lektor, Oslo.

211) Jeg ønsker å støtte oppropet mot kutt i P2s kulturtilbud.
Else Kveinen, Cand.polit.

212) Jeg støtter oppropet.
Kjerstin Storækre Hennig Eri, student.

213) Norge treng kultur og kulturkanalen P2. Kvalitet og innsikt går aldri av moten – uansett sjanger.
Karl Seglem, musikar, komponist, NOR-CD.

214) Jeg støtter også oppropet mot kulturkutt og programendringer!
Susan M. Guerra, “CON GANAS!”, forfatter og innovator.

215) Jeg støtter oppropet mot rasering av kulturkanalen P2!
Bent Åserud, komponist.

216) Jeg støtter oppropet!
Mvh. Åsmund Hennig, førsteamanuensis ved Nordisk institutt, Høgskolen i Stavanger.

217) Jeg støtter oppropet.
Jørgen Haavardsholm, religionshistoriker, Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder.

218) Eg støtter aksjonen!
Hege Rognøy Fossåskaret, hovudfagsstud., Litt.vit., UiB.

219) Jeg støtter oppropet!
Ole Amund Gjersvik, musiker.

220) Jeg støtter oppropet!
Ragnhild Berstad, komponist.

221) Tiltredes!
Erik Steen, Galleri Wang.

222) Ubetinget støtte til oppropet fra
Ika Kaminka, kunsthistoriker og oversetter.

223) La ikke NRK slippe så lett unna formidleransvaret for det som ikke lar seg måle i kroner og øre!
Ståle Tvete Vollan, Cand. philol i musikk ved NTNU.

224) Jeg ønsker å støtte oppropet.
Helge Winther-Larsen, skuespiller.

225) Nei til rasering av kulturkanalen P2.
Hilsen Dagbjørn Skipnes, forsker.

226) Jeg støtter oppropet mot et svekket P2.
Med vennlig hilsen
Pål Ivar Bergersen, konsulent for kunstforvaltning i Kulturavdelingen i Bærum kommune.

227) Jeg støtter oppropet. Vett er en menneskerett.
Jon Egil Brekke (IT-leder Rikskonsertene, amatørmusiker).

228) Jeg støtter fullt ut oppropet mot rasering av P2 (kulturkanalen i NRK).
Sigmund Lillebjerka, komponist, Bodø.

229) Jeg støtter oppropet.
Inger Thorshaug.

230) Eg støttar oppropet.
Andreas Hompland, spaltist.

231) Oppropet støttes.
Trine Garnes, Universitetet i Oslo.

232) Eg støttar oppropet!
Elin I. Torset, marknadskonsulent, Det Norske Samlaget.

233) Jeg støtter oppropet!
Øystein Dugstad, menig lytter, Vestfold.

234) Med dette gir jeg min støtte til oppropet!
Tenk hvor kjedelig (og beskrivende!) det vil bli om revyene bare kan parodiere platepratere…
Hilsen Trine Hild Blixrud i Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS).

235) Støtter opp om oppropet.
Ingrid Nielsen, stipendiat ved litteraturvitenskap, UiB.

236) Jeg støtter oppropet “Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal – 24.10.2000”.
Marianne Rønning, Institutt for Medievitenskap, UiB.

237) Det er kanskje for seint, men eg sender i alle høve mi fulle støtte til oppropet og kampen mot kutt i og av kulturprogramma i P2 radio, for den del også i kanal 2 på NRK fjernsynet. Me treng det vesle som er att.
Med helsing frå Alv Reidar Dale, grafisk formgjevar.

238) Jeg støtter oppropet
Ingunn Moser.

239) Jeg støtter oppropet mot nei til ødeleggelse av kulturprogrammene i NRK-P2.
Berit Gullikstad, Universitetslektor, NTNU.

240) Min underskrift til P2-oppropet:
Dag Wollebæk, LOS-senteret, UiB.

241) Hei, er usikker på om dere fremdeles registrerer motstand mot nedprioritering av kulturprogram, som Erling Sandmo startet. Jeg sendte opprinnelig mail til ham, men kan ikke finne meg igjen på lista. Så derfor: Jeg støtter oppropet,
Hilde Markussen, samfunnsplanlegger og avd.leder kulturetat.

242) Eg vil støtte oppropet mot nedlegging av kulturprogramma i NRK.
Berit Moltu, forskar, Trondheim.

243) Underskrivne støttar oppropet “Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal.”
Hallvard Tjelmeland, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.

244) Jeg vil gjerne protestere mot NRKs prioritering av kultur på P2. Alt skal tydeligvis være så hipt og kult. Det neste blir vel at de kutter ut operaforestillingene der også !
Jorunn Ekre.

245) Eg støttar oppropet.
Jon Faukstad, professor ved NMH.

246) Heia Kritikertorget!
Hilde Matre Larsen, Deichmanske bibliotek.

247) Jeg er en av P2s hittil trofaste lyttere, og slutter meg fullt ut til oppropet om å beholde P2 som en kulturkanal med plass til fordypning og refleksjon.
Anne M.V. Danbolt, høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Hedmark.

248) Jeg har fått oversendt oppropet om ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal og ønsker med dette å støtte oppropet.
Mvh. Lars Olaf Selnes.

249) Jeg støtter oppropet. NRK sin hovedoppgave bør være nettopp å sende reflekterte, kritiske og informative kvalitetsprogram slik som P2 og Kritikertorget har gjort. “Lettbent underholdning” med tanketomt prat får vi mer enn nok av allerede – både i og utenfor NRK. Blir det verre nå, forsvinner fundamentet for lisensen.
Vennlig hilsen Line Alice Ytrehus.

250) Norge trenger én kanal som presenterer ytringer som ikke er forankret i rating.
Styrk P2 for å ivareta allmennkringkastingens oppgaver.
Harald Devold, musikksjef, Finnmark fylkeskommune.

251) Eg støttar oppropet!
Med helsing Myrtel J.Thomassen, Kulturarbeidar i Stryn kommune.

252) Hei Ballade. Jeg vil så absolutt støtte oppropet om kulturtilbudet i NRK-P2.
Vennlig hilsen Astrid Kiil Hansen, konsulent i Språklaboratoriet, Institutt for anvendt språkvitenskap, NTNU, Trondheim.

253) Vi støtter selvfølgelig oppropet.
Mai Gaardsted, Gyldendal
Anne Gaathaug, Gyldendal.

254) Jeg støtter oppropet.
Anne Hytta, Musikk-kultur.

255) Jeg støtter oppropet.
Helge Skansen, konsertsjef, Rikskonsertene.

256) Jeg støtter oppropet
Thomas Rimul, dirigent.

257) Har NRK tenkt seg same veg som Posten og NSB? All makt til økonomane – nei til ansvar som sentral samfunnsinstitusjon? Eg stør oppropet.
Lise Kvande, historikar, stipendiat NTNU.

258) Vi støtter oppropet.
Bergen Internasjonale Filmfestival.

259) Jeg støtter oppropet fullt ut. P2 er i dag et kulturelt høyverdig og faglig kompetent radiotilbud – og det må det fortsette å være.
Einar Strumse, 1. amanuensis, Høgskolen i Lillehammer.

260) Jeg vil gjerne slutte meg til oppropet mot rasering av P2.
Annar Follesø, musiker, Bergen.

261) Hei. Jeg støtter oppropet!

Hilsen Eva-Marie Syversen, høgskolelektor.

262) Jeg gir herved min støtte til protesten.
Owe Steen-Hansen.

263) Jeg støtter oppropet.
Geir Johnson, direktør, Ultimafestivalen.

264) Jeg støtter oppropet
Gerd Skår, programrådet Oslo Jazzfestival.

267) Vi støtter oppropet.
Randi Heitmann Hjorth, kunsthåndverker

Anne Kvam, kunsthåndverker

Idar Lind, forfatter

Edith Lundebrekke, kunsthåndverker

Sølvi Stornæss, kunsthåndverker

Viola Sommervold Ugelstad, billedkunstner

Octavio Gil Villegas, billedkunstner.

268) Jeg støtter oppropet.
Bjørn H. Kruse.

269) La oss beholde kulturkanalen.

Oppropet har min fulle støtte.
Frank Ekeberg, komponist/musikkforsker, City University, London.

270) Eg støttar oppropet! Det er nok innhaldslaus underhalding i radio og TV.
Jo-Asgeir Lie, Ål, musikkskulerektor og musikar.

271) Jeg støtter oppropet rundt P2s kulturprofil.
hilsen Kirsti Blom, forfatter.

272) Jeg støtter oppropet.
Audun Molde, Musikerutdanningen, NISS.

273) Var det ikkje “forjævligsering” vi kalla det i gamle dagar? No må NRK-folka ta til vett!
Anton Fjeldstad, rådgivar og forskar i Norsk kulturråd.

274) Jeg støtter oppropet mot ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal!
Ahnikee Østreng, student.

275) Jeg vil gjerne støtte aksjonen og være med på oppropet.
Hilsen Nils E. Bjerkestrand.

276) Vi støtter oppropet:
Kristi Kinsarvik
Tor Kinsarvik Engen.

277) Eg støttar oppropet!
Åse Ingeborg H. Vistad.

278) Jeg støtter også oppropet!
Elin Rekdal, hovedfagsstudent i Allmenn litteraturvitenskap, NTNU.

279) Jeg støtter oppropet!
Sivert Langholm, professor emeritus, Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

280) Støttar med dette oppropet mot nedskjeringane av kulturtilbodet i P2.

Vi treng program som kritikertorget som gjev meiningsfull debatt og
insiktsfull informasjon.
Siv.ark.mnal, Margit Opheim.

281) Jeg støtter oppropet! Vi trenger en virkelig kulturkanal!
Hilde Sandvik, Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

282) Jeg skriver under.

Med vennlig hilsen
Knut Olaf Sunde.

283) Eg støttar oppropet om P2 varmt.
Venleg helsing Ole D. Mjøs.

284) Behold P2 som en skikkelig kulturkanal, prat er det nok av på andre kanaler!
Unni Krogh, NIBR Nord-Norge, Alta.

285) Støtter med dette oppropet mot rasering av kulturtilbudet på P2 og i NRK generelt.
Ståle Tråsdahl
Vibeke Rae Næss

286) Jeg blir herved med i gruppen som roper opp til Marienlyst.
Simen Hustad, avd. JBI, Høgskolen i Oslo.

287) Jeg støtter oppropet.
Even Lange, professor, Institutt for samfunnsforskning.

288) Jeg støtter oppropet!
Torild Gjesvik, høgskolelektor i kunstformidling, HiT, Bø.

289) Ikke rør kulturen i P2, den eneste radiokanal verdt å lytte til!
Odd Rydland.

290) Eg støttar oppropet. Vi treng P2!
Rasmus Reed, Høgskolen i Stavanger, avd. kunstfag.

291) Jeg støtter oppropet!
Morten Walderhaug, ArtMind AS, Bergen.

292) Det er så godt å oppleve at det er noen der ute som bryr seg. Tiltaket støttes på det varmeste.
Torgunn og Ole Jensen, Skien.

293) Jeg støtter oppropet!
Hilde Leikny Jåstad, Hovedfagsstudent i historie ved Universitetet i Tromsø.

294) Som ivrig P2-lytter støtter jeg mer enn gjerne oppropet. Jeg bor langt ute i distriktsnorge – riktignok i relativt kulturvennlige Førde i Sogn og Fjordane, men likevel er det som en oase å høre både Kritikertorget og andre seriøse kulturprogram. Min signatur er derfor gjerne med.
Erik Torp Nilssen, lærer, Førde.

295) Jeg støtter oppropet.
Kristian Sunde.

296) Støtter oppropet.
Oddvar Øverbø, livsdeltager.

297) La oss beholde et P2 som gir rom for refleksjon!
Katrine Lea, kulturentusiast.

298) Jeg støtter protesten mot raseringen av kulturtilbudet til NRK P2.
Paul Wåhlberg, fløytist, førsteamanuensis ved Høgskolen i Tromsø, avdeling for kunstfag.

299) Undertegnede støtter herved oppropet.
Mvh Ole Jacob Sending, Research Fellow, Norwegian Institute of International Affairs.

300) Jeg støtter oppropet.
Hans-Kristian Hernes, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

301) Underhaldning treng ikkje berre vere kjendisnyhende. Eg stør oppropet.
Finn Totland, Cand.philol. og forlagsmedarbeidar.

302) Jeg støtter oppropet mot nedbyggingen av P2 som kulturkanal!

Mvh Ida Stange Bernhardt (student v/ profesjonsstudiet i psykologi v/UiO.

303) Jeg støtter oppropet.
hilsen Janne Stang Dahl, daglig leder, Ny Musikk.

304) Jeg støtter oppropet !
Lisbeth Risnes, Norsk Musikkinformasjon.

305) Undertegnede har sendt oppropet “NEI TIL ØDELEGGELSEN AV NRK P2 SOM KULTURKANAL” til NRK, og ber om at vi kommer med på listen over personer som støtter oppropet.

Med hilsen
Anders Larsen, sivilingeniør, Oslo
Ane Lavik, adjunkt, Oslo
Babben Lavik, emeritus, Institutt for Musikkvitenskap, Oslo.

306) Oppropet støttes helhjertet!
Tore Nordvik, Forbundsleder, Norsk Musikerforbund.

307) Jeg ønsker å støtte oppropet “Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal”. Dette ønsker jeg spesielt med bakgrunn i at Kritikertorget nå fjernes fra P2!
Vigdis Bjorly, Avdelingsbibliotekar, Handelshøyskolen BI, Biblioteket Norges Markedshøyskole.

308) Undertegnede uttrykker med dette uforbeholden støtte til oppropet!
mvh. Mariann Désirée Bakken,forlagsredaktør, Universitetsforlaget.

309) Jeg støtter oppropet.
Harald Bræin, musikkelsker.

310) Vi viser til mail angående ødeleggelsen /raseringen av NRK P2 som kulturkanal. Som ivrige lyttere/brukere av P2 og dens kulturprogrammer VIL VI PÅ DET STERKESTE STØTTE OPPROPET OM Å BEHOLDE P2 MINST MED DAGENS TILBUD PÅ KULTURFRONTEN !
Ragnvald Eriksen, veterinær
Brit Røhne Eriksen, prosjektregnskapssjef.

311) Jeg støtter oppropet
Yvonne Pettrèm, Intermedia, Universitetet i Oslo.

312) Eg støttar oppropet
Kristian Steinnes, historikar.

313) Eg stør oppropet! Takk til initiativtakarane!
Laila Sakshaug.

314) Jeg støtter oppropet!
Anne Schäffer.

315) Hei.
Jeg støtter oppropet mot nedbyggingen av NRK P2 som kulturkanal.
Marit Notaker, redaksjonssjef, oversatt litteratur, Aschehoug.

Både Ballade og de opprinnelige initiativtagerne til oppropet runder nå av aksjonen. Saken har fått mye mediaoppmerksomhet, og vi i Ballade vil rette en stor takk til de mange leserne som har tatt seg bryet med å skrive inn til oss – ofte med utdypende ytringer. Forhåpentlig vil også ledelsen i NRK P2 på sikt se dette mer som en oppriktig støtteerklæring til fortsatt høy kvalitet og fordypning, snarere enn som noe “angrep” på kanalen. Det engasjementet som så mange høyt profilerte akademikere, kulturarbeidere og lyttere nå har gitt uttrykk for, er det antagelig bare NRK P2 som kunne ha satt i sving.

Om du ønsker å sende en kommentar vedrørende det nå avsluttede oppropet, kan denne sendes til her, mens den endelige listen over underskrivere er å lese her. Våre to tidligere publiserte lister over innskrivere til Ballade finner du henholdsvis her og her.

Publisert:

Del: