I forslaget til statsbudsjett vil UDs kulturpott, som dekker syv kunstfelt, minske fra 84 til 64 millioner kroner.

Tidligere har nesten 100 millioner kroner gått til Utenriksdepartementets kulturpott, til «næringsfremme-, kultur- og norgesfremme- og informasjonsformål».

Fra denne potten kommer også reisestøtten som Music Norway forvalter. Denne deles ut i form av støtte til kulturutveksling i utviklingsland og som reisestøtte i forbindelse med konserter i utlandet samt eksport- og næringsrettede tiltak.

Regjeringen Solberg kuttet UDs kulturpott med 15 millioner kroner i fjor, og foreslår for 2015 nok et kutt. Denne gangen på 20 millioner kroner.

Potten, som i tillegg til å dekke musikklivets behov også går til scenekunst, kunsthåndverk, billedkunst, arkitektur og design, litteratur og film, vil i følge forslaget reduseres fra 84 til 64 millioner kroner.

Les mer om saken i Aftenposten.

Publisert:

Del: