Deltakere i de fremtidige programmene for unge solister og kammergrupper ble lansert under Festspillene i Bergen

Sonoko Miriam Welde Foto: Nadia Norskott

Crescendo er et mentorprogram med formål å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå.

Fiolinist Sonoko Miriam Welde fra Bergen, er tatt ut både som solist og som førstefiolinist i strykekvartetten Opus13.

Guro Kleven Hagen, Eivind Holtsmark Ringstad og Kian Soltani er allerede deltakere ved mentorprogrammet for unge solister. Sonoko Miriam Welde vil fremover inkluderes i programmet med særlig aktivitet f.o.m. 2018, grunnet Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmoniens lange planleggingshorisont.

Opus13 Strykekvartett er utvalgt til å delta ved Crescendos program for unge kammergrupper i 2017. Strykekvartetten er også deltakere ved mentorprogrammet i år.

Crescendo har tre delprogrammer:
– Mentorprogram for unge solister
– Mentorprogram for unge kammergrupper
– Ung Filharmoni

Prosjektet er i samarbeid med Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien. Mentorer for Crescendo i år er Leif Ove Andsnes, Janine Jansen, Konstantin Heidrich (Fauré Quartett) og Vasily Petrenko.

Publisert:

Del: