Satsene har virkning fra 1. april 2017.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har vedtatt å regulere fem av forbundets anbefalte minstesatser med virkning fra 1. april 2017. Reguleringen gjelder satsene for studio fonogram, konsert, seminarer, kirkelige handlinger og innstudering til kirkelige handlinger.

Satsene er regulert med 2,4 prosent i samsvar med Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene sitt anslag for lønnsveksten.

De nye satsene er som følger:
Studio fonogram: Min. kr 1.160 per time
Konsert: Min. kr 4.310
Seminarer: Min. kr 755 per time
Kirkelige handlinger: Min. kr 2.050
Særskilt innstudering til kirkelige handlinger: Min kr 580 per time

De anbefalte satsene for henholdsvis konsertteknikere, inspisienter og produsenter vil bli regulert sammen med de øvrige satsene ved neste revisjon 1. april 2018. Oversikt over alle MFOs anbefalte satser ligger her.

Publisert:

Del: